Visuell identitet

En god visuell identitet skal representere, reflektere og resultere.

Visualisering av posisjon og strategi

Strategi og innsikt er grunnlaget for utvikling av kreativt konsept, kall det gjerne en visuell dramatisering av det som er besluttet i merkevarestrategien. Likefullt som en visuell identitet og konseptet bak skal underbygge, representere og reflektere merke- og selskapsstrategier, så skal den endelige leveransen fungere som et sett med verktøy og retningslinjer som bidrar til at kommunikasjon kan utføres riktig, målrettet og effektivt.

Fra strategi og innsikt, til ferdig identitet med verktøy og retningslinjer.

Skal du lykkes med å utvikle en visuell identitet som; svarer på behov, løser utfordringer, tilrettelegger for å nå mål og tar høyde for fremtidig utvikling, mener vi at nøkkelen til suksess er en prosess som legger opp til samhandling med involvering, åpenhet og engasjement. Med denne tilnærmingen har vi god erfaring og suksess med å utvikle verktøy og løsninger som bidrar til tydelig kommunikasjon og enhetlig avsenderidentitet eksternt, og en sterk fellesskapsfølelse og stolthet internt.

Visuell verktøykasse i digitalt format

Elementene i en visuell identitet kan variere både i antall og typer, og ha ulike roller og funksjoner. De grunnleggende er gjerne logo, fargepalett, typografi, grafisk element, bildestil og illustrasjoner. Det kan også være relevant å inkludere prinsipper for layout og retningslinjer for bevegelighet (animasjonsstil), beskrivelse av tone of voice og egen lyd-logo. Uavhengig av bredden av verktøy, skal hver bestanddel samlet og hver for seg bidra til å skape helhet og gjenkjennelse. Overordnet skal den sørge for egenart, at all kommunikasjon fremstår tydelig og troverdig, og vekke assosiasjoner som er aktuelle, riktige og relevante hos målgrupper og blant opinionen.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

#Visuell identitet

Se flere Arbeider