Sosiale medier

Sosiale medier er et godt verktøy for å nå strategiske mål. Vi jobber for å oppnå resultater og å skape verdi for både dere og deres følgere.

Alt starter med en plan

Sosiale medier bør alltid ses i et strategisk perspektiv. For å lykkes bør du ha en plan for gjennomføring og hva du egentlig ønsker å oppnå på kort- og langsikt.

En god plan for sosiale medier må ta utgangspunkt i den overordnede strategien, men må samtidig ha taktiske og konkrete føringer.

Sammen med dere kan vi utvikle blant annet:

 • Innhold og publiseringsplan
 • Strategi og årshjul
 • KPI og innsikt
 • Tone of Voice
 • Mål, måling og optimalisering
 • Målgrupper og budskap
 • Visuelle retningslinjer
 • Evaluering

Dinamo hjelper i dag mange av våre kunder med dette, i tillegg oppsett og løpende drift av slike publiseringsplaner samt community management. Vi har både retainerkunder og kjører enkeltstående kampanjer.

Vær relevant og sett klare mål

Vi jobber ut ifra en resultatbasert metode som samtidig letter arbeidet med sosiale medier betraktelig.

Grovt sett kan man dele inn markedsføringsmulighetene de sosiale mediene gir oss i tre dimensjoner:

 1. Dele målrettede budskap og bygge merkevare
 2. Drive relasjonsbygging, support og dialog
 3. Drive trafikk til egne flater eller øke salg

Løpende analyse og prioriteringer

En løpende analyse av hva som fungerer og hva som bør forbedres er essensielt. Analysene gir oversikt over hva som treffer målgruppene dine, og om du når dine målsettinger. Dinamo hjelper til med å overvåke, analysere og rapportere, slik at man alltid har full oversikt over investering og resultat, og kan prioritere nye tiltak basert på reell og oppdatert innsikt.

Kurs og kompetanseheving

Vi holder flere kurs innen sosiale medier og innhold. Dette hjelper dere å holdedere oppdatert på hva sosiale medier har å by på, hvilket innhold du bør satse på og hvordan du enkelt kan holde det gående.

Teknologien forandrer seg fort, men vi holder oss alltid oppdaterte. Vi gir deg den strategiske tyngden du trenger for å lykkes på sosiale medier.

Kontaktpersoner

Tjenester

Relaterte tjenester

1

#Sosiale medier

Se flere Arbeider