Sosiale medier

Sosiale medier gir virksomheter unike muligheter til svært målrettet annonsering, kommunikasjon og dialog.

Start med en en god plan

For de fleste virksomheter er sosiale medier en svært viktig del av deres digitale univers og bør sees i et strategisk perspektiv. For å lykkes over tid må virksomheten ha en plan for å støtte gjennomføringen, og for å vite hva som fungerer. En god plan for sosiale medier må ta utgangspunkt i den overordnede strategien, men må samtidig ha taktiske og konkrete føringer for blant annet hva som publiseres hvor og av hvem, detaljerte budsjetter og KPI per kanal, tone of voice, publiseringshyppighet og målretting. Dinamo hjelper i dag mange av våre kunder med oppsett og løpende drift av slike publiseringsplaner.

Vær relevant

Som en hovedregel kan man si at dersom du deler relevant og godt innhold i en kategori hvor du har troverdighet, og i tillegg skaper en reell verdi for den som ser innholdet ditt, så har du kommet et godt stykke på vei til å lykkes. Grovt sett kan man dele inn markedsføringsmulighetene de sosiale mediene gir oss i tre grupper: Virksomheter kan enten dele kommersielle budskap og bygge merkevare, drive relasjonsbygging, support og dialog, eller man kan drive trafikk til for eksempel egne nettsider. Prioriteringen her er viktig og ikke gitt på forhånd. Dinamos erfarne rådgivere hjelper våre kunder med løpende prioritering av disse mulighetene, og ikke minst den daglige driften og betalte spredningen.

Løpende analyse og endringer

For å lykkes i sosiale medier er løpende analyse av hva som fungerer og hva som bør forbedres essensielt. Analysene våre gir oversikt over hva som treffer målgruppene dine, og om vi når våre målsettinger. Dinamo hjelper til med å overvåke, analysere og rapportere, slik at våre kunder alltid har full oversikt over investering og resultat, og kan prioritere nye tiltak basert på reell og oppdatert innsikt.

Kontaktpersoner

#Sosiale medier

Se flere Arbeider