Omgivelsesdesign

Med omgivelsesdesign kan du gjennom sanser og opplevelse skape et helhetlig uttrykk som kommuniserer og viderefører din merkevares strategi og synliggjør en helhetlig tankegang på en ytterst virkningsfull måte. 

Omgivelsene gir tydelige signaler på hvem vi er, hva vi driver med og hvordan vi gjør dette. Like fullt er det et relevant og viktig verktøy fordi det på en effektiv måte skaper intern forankring og generell attraktivitet. Et miljø som inspirerer og oppleves som profesjonelt, genuint, gjennomtenkt og godt tilrettelagt skaper stolthet hos ansatte og virker også tiltrekkende på for eksempel kunder og samarbeidspartnere.

Alle flater som omgir deg kommuniserer

Springbrettet når vi jobber med omgivelsesdesign er som oftest visuell identitet med strategien og konseptet som ligger bak denne. Innholdsmessig kan det omhandle og påvirke en bredde av ulike detaljer og uttak, som: farge- og materialvalg, skilt, skiltsystem og informasjonsbehov (navigasjon), installasjoner og kunst/dekor, interaktive løsninger, lys, lyd, valg av romløsninger, opplegg for riktige arbeidsmetoder m.m.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

#Omgivelsesdesign

Se flere Arbeider