Navneutvikling

Kjært merke har riktig navn. Og kanskje ett godt slagord?
Navn er vanskelig, og navneprosesser gjør litt vondt. Alltid.

For, uansett om man navngir et selskap, en organisasjon, et produkt, en tjeneste, en destinasjon, et system, så handler det om å overkomme subjektivitet. Hva man synes klinger godt i egne ører, klinger ikke alltid like godt i andres. Ofte havner grunnen til at man navngir noe i skyggen av jakten på det rette.

For oss handler det å ta frem et godt navn om å tydeliggjøre hvilken oppgave navnet har. Hva ønsker vi at navnet skal gjøre for oss, og for de som skal benytte det? Hva navngir vi egentlig? Er det et nytt navn på noe eksisterende, eller navngir vi noe helt nytt? Ligger det føringer fra kategorien det skal fungere i, eller fra oss selv eller organisasjonen vår? Og ikke minst – vet vi nok om oss selv og det vi skal navngi til at vi kan definere oppgaven skikkelig?

Ulike prosesser og involvering

Gode navneprosesser handler ikke om å prøve å gjette seg til eller “fange” en god idé som skal dukke opp og løse problemet. En god prosess starter med å definere en tydelig oppgave, sette riktige kriterier, og styre egne forventninger til hva et nytt navn skal oppfylle, for hvem – og hvordan.

Vi har flere tanker og idéer om hva som er gode navn, hva man bør tenke på og hvor man bør begynne. Vi kan både fasilitere en prosess hvor vi hjelper dere å finne frem til rette navn, eller hjelpe dere å definere oppgaven, for så å utvikle navn for dere.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

#Navneutvikling

Se flere Arbeider