Merkevarebygging

Målrettet utvikling mot posisjoner som skaper resultater.

Ha en god plan i bunn, en merkevarestrategi

Utvikling av en av en slik plan innebærer å arbeide bevisst med hvordan et merke skal utvikles og styres over tid for å oppnå størst mulig verdi og konkurransekraft. Posisjonering er kjernen, det handler om å beslutte hvilke assosiasjoner som skal knyttes til kommunikasjonen, og hvilke fordelaktige forventninger en skal skape.

Finn din plass, vær synlig og foretrukket

Det handler om å ta en posisjon, skape et image og bli foretrukket fremfor andre aktører. Dinamo definerer konkurransearenaer, mål og sentrale suksesskriterier (KPIer). God merkevarebygging handler om å ha et klart og attraktivt målbilde for merkevaren, og et sentralt verktøy for å sikre at man drar merkevaren i den retningen man ønsker.

Navn, identitet og treffende budskap

Merkevaren tas ut i en plan som også ofte fører til valg av navn, visuell identitet og ikke minst hvordan den skal kommuniseres og i hvilke flater.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

#Merkevarebygging

Se flere Arbeider