Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonstrategi er en plan for utvikling og styring av produkt og tjenester som skal bidra til en målrettet posisjonering og merkevarebygging.

Utvikling av en av en slik plan innebærer å arbeide bevisst med hvordan et merke skal utvikles og styres over tid for å oppnå størst mulig verdi og konkurransekraft. Posisjonering er kjernen i en merkevare- og kommunikasjonsstrategi. I praksis handler posisjonering om å beslutte hvilke assosiasjoner som skal knyttes til kommunikasjonen, og hvilke fordelaktige forventninger en skal skape.

Det handler om å ta en posisjon, skape en image og bli foretrukket fremfor andre aktører i markedet. Strategien definerer konkurransearena, mål og sentrale suksesskriterier for (KPIer). Den definerer et presist og attraktivt målbilde for merkevaren, og er et sentralt verktøy for å sikre at man – med alt man gjør – drar merkevaren i den retningen man ønsker.

En god plan bygger på en målgruppeanalyse og en markedsstrategi som klarlegger hvilke markedssegmenter og spesifikke målgrupper merket skal rette seg mot.

Kontaktpersoner

#Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Se flere Arbeider