Magasin og publikasjoner

Kvaliteten ligger i pennen og i pannen. Det er alltid leseren som bestemmer.

Content is still king

Det er populært å kalle det content, men vi liker å kalle det kvalitetsinnhold. Det er avgjørende å forstå hvilket innhold målgruppen vil investere verdifull tid i, og valget av kanal må alltid ta hensyn til hvilken opplevelse vi skal skape for leseren. Å skape slike gode opplevelser for krever uansett evne til å gå i dybden, erfaring fra redaksjonelt arbeid og som sagt kvalitet.

Redaksjonelt ansvar

Vi har redaksjonelle designere, journalister og skribenter som arbeider med utvikling og produksjon av magasiner, årsrapporter og andre publikasjoner. Vi arbeider både med analoge og digitale flater. Vi kan utvikle nye magasinkonsepter, ta redaktøransvaret eller bare stå for visuell utforming og produksjon.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

Kommunikasjonsrådgivning

Egne kanaler, på nett og i sosiale medier, gjør at ønsket budskapsformidling kan være kun et tastetrykk unna

Ide og konsept

Et godt konsept øker i verdi over tid hvis det oppleves som relevant.

#Redaksjonelle tjenester og innholdsproduksjon

Se flere Arbeider