Løpende analyse og rådgiving

Digitale løsninger designes og utvikles for å skape resultater. Vi hjelper våre kunder med løpende overvåkning og analyse, slik at vi hele tiden har kontroll på hva som skjer.

Vi samler alle dine viktigste data for deg

Basert på din digitale forretningsstrategi bidrar Dinamo med strukturerte prosesser for å definere gode og tydelige mål for alle dine digitale aktiviteter og løsninger. Når dette er på plass, setter vi opp et dashboard, som samler målinger og data fra nettsider, kampanjer og hendelser og gir løpende innsikt over alle dine kanaler i nær sanntid. Dinamo overvåker og rapporterer løpende på dette etter avtale. 

Tre steg til bedre innsikt og enklere oversikt

Når du får oversikt over helheten i alle dine digitale kanaler, kan du enklere og med større presisjon gjøre endringer, justere prioriteringer eller iverksette nye tiltak. Dinamos digitale ressurser bidrar til dette gjennom tre sentrale steg:

  1. Planlegging og oppsett av datafangst fra relevante kilder som nettsteder, kampanjer, sosiale medier, epost og andre systemer
  2. Oppsett av et brukervennlig dashboard som visualiserer alle dine viktigste KPI og din resultatoppnåelse løpende og over tid
  3. Løpende analyse av disse data og iverksetting av kontinuerlig forbedring og innovasjon basert på denne innsikten

Full oversikt hele veien

Det kan være krevende å holde oversikt og sammenstille data som strømmer inn fra dine ulike digitale kanaler. Med et enkelt men komplett dashboard gjør vi denne jobben langt enklere, og du får mer innsikt i helheten, måloppnåelse og eventuelle områder som ikke fungerer optimalt. Erfaring sier også at det dukker opp uventede og lavt hengende frukter og forbedringsmuligheter. Våre rådgivere vil da sammen med dere prioritere hvilke av disse mulighetene man til enhver tid bør ta tak i gjennom kontinuerlig innovasjon og nye tiltak. Ut av slike prioriteringer og rapporter setter man gjerne i gang ulike former for optimalisering av nettsted, trakter og konverteringsløp, eller justerer og forbedrer innhold og digitale markedsføringstiltak.

Kontaktpersoner

#Løpende analyse og rådgivning

Se flere Arbeider