Løpende analyse

All markedskommunikasjon designes og utvikles for å skape resultater. Dinamo er svært opptatt av å dokumentere og forbedre det vi gjør med det vi kaller løpende analyse. Slik at vi hele tiden har kontroll på hva som skjer og hva som kan bli bedre.

Vi får frem viktigste dataene

Dinamo bidrar med strukturerte prosesser for å definere gode og tydelige mål for de aktiviteter og løsninger vi jobber med. Når dette er på plass, setter vi opp et tilpasset digital dashboard til oppdragsgiver, har samler vi og viser målinger og data fra nettsider, kampanjer og hendelser.

Tre steg til bedre innsikt og enklere oversikt

Når du får oversikt over helheten i alle dine digitale kanaler, kan du enklere og med større presisjon gjøre endringer, justere prioriteringer eller iverksette nye tiltak. Dinamos digitale ressurser bidrar til dette gjennom tre sentrale steg:

  1. Planlegging og oppsett av datafangst fra relevante kilder som nettsteder, kampanjer, sosiale medier, epost og andre systemer
  2. Oppsett av et brukervennlig dashboard som visualiserer alle dine viktigste KPI og din resultatoppnåelse løpende og over tid
  3. Løpende analyse av disse data og iverksetting av kontinuerlig forbedring og innovasjon basert på denne innsikten

Full oversikt hele veien

Det kan være krevende å holde oversikt og sammenstille data som strømmer inn fra dine ulike digitale kanaler. Med et enkelt men komplett dashboard gjør vi denne jobben langt enklere, og du får mer innsikt i helheten, måloppnåelse og eventuelle områder som ikke fungerer optimalt. Erfaring sier også at det på dette viset dukker opp uventede og ofte lavthengende frukter og forbedringsmuligheter. Våre rådgivere vil da sammen med dere prioritere hvilke av disse mulighetene man til enhver tid bør ta tak i gjennom kontinuerlig innovasjon og nye tiltak. Ut av slike prioriteringer og rapporter setter man gjerne i gang ulike former for optimalisering av nettsted, trakter og konverteringsløp, eller justerer og forbedrer innhold og digitale markedsføringstiltak.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

#Løpende analyse og rådgivning

Se flere Arbeider