Krise- og mediehåndtering

Et omdømme bygges over tid. Men et godt omdømme kan rives ned over natten dersom en krise inntreffer.

Det er lite man kan gjøre for å forebygge en krise, men vi kan planlegge for hvordan organisasjonen skal håndtere den. Dette arbeidet kan aldri starte tidlig nok, og krever at du trener jevnlig. Ikke sjeldent fører dårlig krisehåndtering og svak kommunikasjon til et større omdømmetap enn hendelsen i seg selv. 

Mange tenker at kriser kun er eksterne. For oss er din organisasjons sterkeste ambassadører dine egne. Tar du hånd om dine egne ansatte først, har du flere lagspillere som kan håndtere en krise. 

Våre rådgivere kan bistå med utvikling av kommunikasjonsstrategi, beredskapsplaner, analyser, simuleringsøvelser, medietrening, og rådgivning før, under og etter en krise. Og ikke minst kan vi bistå med ekstra hender når det står på som verst, noe som er viktig dersom krisen blir langvarig.

Kontaktpersoner

#Krise- og mediehåndtering

Se flere Arbeider