Krise- og mediehåndtering

Et omdømme bygges over tid, men kan enkelt svekkes. Ha en plan for når krisen treffer.

Planlegg for det verste

Det er lite man kan gjøre for å forebygge en krise, men vi kan planlegge for hvordan organisasjonen skal håndtere den. Dette arbeidet kan aldri starte tidlig nok, og krever at du trener jevnlig. Ofte fører dårlig krisehåndtering og svak kommunikasjon til et større omdømmetap enn hendelsen i seg selv. 

Start med egen organisasjon

Mange tenker at kriser kun er eksterne. For oss er din organisasjons sterkeste ambassadører dine egne. Tar du hånd om dine egne ansatte først, har du flere lagspillere som sammen kan håndtere en krise. 

Øving gjør mester

Dinamos rådgivere kan bistå med utvikling av kommunikasjonsstrategi, beredskapsplaner, analyser, simuleringsøvelser, medietrening, og rådgivning før, under og etter en krise. Og ikke minst kan vi bistå med ekstra hender når det står på som verst, noe som er viktig dersom krisen blir langvarig.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

Relaterte tjenester

#Krise- og mediehåndtering

Se flere Arbeider