Konsept- og ideutvikling

Dette er kjernen i våre leveranser, og det vi mener er og alltid har vært en av våre absolutte styrker. Et godt konsept øker i verdi over tid hvis det oppleves som relevant, mens et mindre godt konsept er dyrt i drift. En god måte å sjekke det på er å stille tre enkle spørsmål.

Gir konseptet deg anledning til å engasjere og berøre fremfor å informere?

Gir det deg muligheten til å fremstå som unik og tydelig? Gir det rom for spennende kreative løsninger?

Konsepter basert på innsikt i hvordan ekte mennesker forholder seg til hverdagen og virkeligheten alltid er bedre enn en konstruert virkelighet målgruppen ikke kjenner seg igjen i.  Vi tror at det å forsøke å nå målgruppen med varme, ærlighet og forståelse, men også tørre å være spisse og tydelige alltid er den beste strategien.

Et konsept er alltid en konsekvens av innsikt og strategiske beslutninger, og skal ha styrke til å tydeliggjøre både posisjon og rolle. Et konsept er styringsverktøyet for kreativitet, uttak og dramatiseringer.

Kontaktpersoner

#Konsept- og ideutvikling

Se flere Arbeider