Kommunikasjonsrådgivning

Egne kanaler, på nett og i sosiale medier, gjør at ønsket budskapsformidling kan være kun et tastetrykk unna. Dessverre utnytter ikke alle virksomheter kanalene sine godt nok, til å oppnå mål og nå målgruppene sine, fordi det ikke foreligger en strategi.

Kommunikasjonsstrategien er en tydelig beskrivelse av hvordan et selskap kan bruke kommunikasjon som et virkemiddel for å nå organisasjonens mål. Den er vårt fundament for alle aktiviteter, og skal sørge for at alle aktivitetene er godt koordinert og forsterker hverandre. Samtidig skal strategien definere tydelig hva det er kommunikasjon kan løse, og hvilke utfordringer som må løses med andre virkemidler. En god kommunikasjonsstrategi er tydelig, og har gjort de viktigste valgene og prioriteringene, slik at man i det daglige arbeidet vet hvilke tiltak og aktiviteter man skal bruke tid og ressurser på. En god strategi tilfører også energi og engasjement til den som skal bruke den som utgangspunkt for sitt arbeid. 

I Dinamo har vi alltid en kanaluavhengig tilnærming til de problemstillingene vi skal belyse og de oppgavene vi skal løse. Vår ambisjon er alltid å utvikle strategier, ideer og løsninger som skaper begeistring og engasjement, uavhengig av om det er uttak i betalte, fortjente eller egne kanaler.

#Kommunikasjonsrådgivning

Se flere Arbeider