Kommunikasjonsrådgivning

Dinamo bistår med kommunikasjonsrådgivning for alt fra frivillige organisasjoner til internasjonale merkevarer.

Start med en god strategi

Kommunikasjonsstrategien er en tydelig beskrivelse av hvordan man kan bruke kommunikasjon som et virkemiddel for å nå definerte mål. Den er fundamentet for alle aktiviteter, og skal sørge for at alt er godt koordinert og forsterker hverandre. Samtidig skal strategien definere tydelig hva det er kommunikasjon kan løse, og hvilke utfordringer som må løses med andre virkemidler. Denne bør være forankret i forretningsstrategier og bygge opp under de langsiktige målgene organisasjonen har.

En god kommunikasjonsstrategi er tydelig, og her gjør man de viktigste valgene og prioriteringene. Det skal hjelpe til at det daglige arbeidet er målrettet og rådgiverne vet hva som er verdt å bruke tid og ressurser på. Den er basert på klare målbare målsetninger og evalueres løpende.

Tydelig, målbar og engasjerende

Kommunikasjon er ofte best når den er tydelig, målbar og engasjerende. Uansett om den skal eksternt eller internt. Vi hjelper til med å forenkling av budskap, finne riktig publikum og vurderinger av hvilke plattformer du skal satse på. 

Finn de interne ambassadørene

God kommunikasjon starter innenfra, og de beste ambassadørene er alltid egne ansatte. Internkommunikasjon handler ikke om å fortelle folk hva de skal gjøre, men å skape felles forståelse og retning. Internkommunikasjon er den viktigste og absolutt avgjørende faktoren i både kultur- og merkevarebygging.

Kontaktpersoner

Tjenester

Relaterte tjenester

#Kommunikasjonsrådgivning

Se flere Arbeider