Kommunikasjonsrådgivning

Få frem riktige budskap og god forståelse alle kanaler til alle målgrupper med klare mål en tydelig strategi.

Viktig å ha en god strategi

Kommunikasjonsstrategien er en tydelig beskrivelse av hvordan man kan bruke kommunikasjon som et virkemiddel for å nå definerte mål. Den er fundamentet for alle aktiviteter, og skal sørge for at alt er godt koordinert og forsterker hverandre. Samtidig skal strategien definere tydelig hva det er kommunikasjon kan løse, og hvilke utfordringer som må løses med andre virkemidler.

Tydelig, målbar og energiskapende

En god kommunikasjonsstrategi er tydelig, her gjør man de viktigste valgene og prioriteringene, slik at man i det daglige arbeidet vet hvilke tiltak og aktiviteter man skal bruke tid og ressurser på. Den er basert på klare målbare målsetninger og evalueres løpende. En god strategi tilfører også energi og engasjement til den som skal bruke den som utgangspunkt for sitt arbeid. 

Kulturens kjerne kommer innenfra

En medarbeider som ikke har informasjon kan ikke ta ansvar, men en medarbeider som har informasjon kan ikke unngå å ta det. Internkommunikasjon handler ikke om å fortelle folk hva de skal gjøre, men å skape felles forståelse og retning. Internkommunikasjon er den viktigste og absolutt avgjørende faktoren i all kulturbygging.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

#Kommunikasjonsrådgivning

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Du hører fra oss annenhver mandag.