Internkommunikasjon og organisasjonsutvikling

God internkommunikasjon handler i korte trekk om å få virksomheten fra A til B på en effektiv og minst mulig smertefull måte.

Vi liker gjerne å si at en medarbeider som ikke har informasjon kan ikke ta ansvar, men en medarbeider som har informasjon kan ikke unngå å ta det. Internkommunikasjon handler ikke om å fortelle folk hva de skal gjøre, men å skape felles forståelse og retning. Først når dette er plass kan alle jobbe sammen for et felles mål. 

Internkommunikasjon er heller ingen frivillig sak, og det stilles krav gjennom lover og regler som blant annet Arbeidsmiljøloven. Mange organisasjoner vet godt hva de skal si utad, men har ikke alltid kontroll på hva som sies i egne rekker. Internkommunikasjon er den viktigste og absolutt avgjørende faktoren i all kulturbygging. Mottakeren er «kongen». Forstår ikke mottakeren budskapet, er det faktisk avsenders ansvar å gjøre noe med det. 

Internkommunikasjon tilhører ikke én person eller en avdeling, det er et felles ansvar. Dinamo mener god kommunikasjon er drivkraften i en sterk internkultur. Innsikt, tydelighet, levendegjøring og involvering må til for at kommunikasjonen skal nå fram. I Dinamo jobber vi mye med å spisse og popularisere virksomhetsstrategier, og etablere en felles overbygning de ansatte forstår og ønsker å være en del av. I tillegg er vi opptatt av å «oversette» innsikt og strategisk retning til konkrete og motiverende tiltak som skaper tilhørighet og engasjement. Vi lykkes når de ansatte forstår og motiveres av hvor ledelsen vil, og ledelsen forstår hva de ansatte trenger. Dermed er det avgjørende å finne de rette arenaene for å løse begge oppgaver. 

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

Relaterte tjenester

#Internkommunikasjon og organisasjonsutvikling

Se flere Arbeider