Innsikt og analyse

Det vi lager skal alltid oppleves av mennesker, enten det er en nettside, en reklamefilm eller en logo. Vi tror at innsikt og forståelse for folk er en nøkkel for å skape kommunikasjonsuttak som fungerer etter planen.

Vi forsøker å tenke på dette arbeidet i faser, og den største utfordringen er ofte å forsøke å forstå hva det er vi ikke vet. Derfor handler det nesten alltid om å belyse. Her tester vi våre hypoteser og vurderer om informasjonen som er tilgjengelig gir oss svarene vi trenger. Det danner et bilde av virkeligheten slik den virkelig er, og gir oss muligheten til å avgrense videre arbeid med bekreftede funn. Kreative prosesser handler også om å lukke dører og kunne begrunne hvorfor. Den siste fasen handler om å definere og tydeliggjøre valgene som har ført fram til de strategiske og kreative mulighetene.

En rekke av oppdragene vi utfører for våre kunder inkluderer innsiktsarbeid, gjennomføring av markedsanalyser og vurdering av eksisterende undersøkelser som er gjennomført. I de tilfeller der våre oppdragsgivere ikke har en fast forbindelse på dette tar vi ansvaret for prosjektledelse og gjennomføring av denne type prosjekter. Vi har kompetanse og erfaring på de fleste klassiske og nye metoder innen markeds- og samfunnsanalyse og har ansatte som tidligere har jobbet i analysebransjen. For rekruttering til fokusgrupper og dybdeintervjuer samt datainnsamling på kvantitative undersøkelser samarbeider vi med Norstat og Pollstat. Gjennomføring av fokusgrupper (moderering) og dybdeintervjuer og rapportering fra disse gjennomfører vi med personell som har lang og bred erfaring fra denne type metode og undersøkelser. For omfattende kvantitative analyser og undersøkelser samarbeider vi med Barcode Intelligence (bl.a ansvarlig for Norsk Kundebarometer) og Opinion.    

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

#Innsikt og analyse

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Du hører fra oss annenhver mandag.