Innsikt og analyse

Alle våre løsninger, enten det er en nettside, film, visuell identitet eller et markedsføringskonsept skal snakke til mennesker og forholde seg til deres virkelighet og hverdag. For å utvikle kommunikasjonsløsninger som trenger forbi støyen av informasjon som påvirker oss er innsikt og forståelse for hva folk er opptatt av helt avgjørende.

La oss aller først gjøre en liten avgrensning siden vi bruker begrepet «analyse» i kombinasjon med innsikt. Klassisk (markeds)analyse, som definitivt har sin verdi i en rekke sammenhenger (måle kjennskap, liking, preferanse, prøvet andel, assosiasjoner mm.) er sjelden rettet inn mot det vi kaller innsiktsarbeid. Til forskjell fra (markeds)analyse er innsiktsarbeidet først og fremst en prosess hvor målet er enten å utvikle effektive kommunikasjonsløsninger eller vurdere eksisterende og nye produkter og tjenester som svarer på forbrukernes behov. Mens den klassiske (markeds)analysen ofte har som mål å kartlegge kvantitative størrelser (mengde, antall prosentandeler o.l.) er målet med innsiktsarbeidet å forstå hvorfor ting er som de er eller hva som er de(n) dypere motivasjonene bak adferd. Både i datainnsamlingen og analysen er det forskjeller i hvordan disse jobbene utføres, og hvilken spisskompetanse man må besitte.


En rekke av oppdragene vi utfører for våre kunder inkluderer innsiktsarbeid, gjennomføring av markedsanalyser og vurdering av eksisterende undersøkelser (research audit). Vår oppgave spenner fra å gjennomføre de forskjellige type undersøkelsene og analysene i sitt fulle omfang (datainnsamling, analyse, innsikt og rapportering) til å assistere våre oppdragsgivere med deler av prosjektet. Vi har kompetanse og erfaring på de fleste metoder innen innsiktsarbeide, markeds- og samfunnsanalyse og har ansatte som tidligere har jobbet i analysebransjen. For rekruttering til fokusgrupper og dybdeintervjuer samt datainnsamling på kvantitative undersøkelser samarbeider vi med Norstat og Pollstat. Gjennomføring av fokusgrupper (moderering) og dybdeintervjuer og rapportering fra disse gjennomfører vi med personell som har lang og bred erfaring fra denne type metode og undersøkelser. For omfattende kvantitative analyser og undersøkelser samarbeider vi spesielt med Barcode Intelligence (bl.a ansvarlig for Norsk Kundebarometer) og Opinion.

  

Kontaktpersoner

Tjenester

Relaterte tjenester

1

#Innsikt og analyse

Se flere Arbeider