Ide og konsept

En gode ide treffer, et godt konsept øker verdi og skaper resultater.

Den neste jobben er den beste

Gode konsepter og målrettede aktiviteter er kjernen av det Dinamo gjør. Vi mener det alltid har vært en av våre absolutte styrker. Men vi er, om annet, ikke bedre enn den neste oppgaven vi utfører. Gir konseptet anledning til å engasjere og berøre fremfor å informere? Gir det muligheten til å fremstå som unik og tydelig? Gir det rom for spennende kreative løsninger?

Innsikt og brukerforståelse

Konsepter basert på innsikt om hvordan mennesker forholder seg til hverdagen og virkeligheten, er alltid bedre enn en konstruerte ideer som målgruppene ikke kjenner seg igjen i. Vi tror på kommunikasjon basert ærlighet, med god innsikt og forståelse for brukernes behov.

En til en eller mange, egne eller kjøpte, sosialt, analogt, digitalt…

Den beste kommunikasjonen er tilpasset de flater en velger å satse på, der målgruppene best kan nås. Mulighetene for å treffe folk er større, men også vanskeligere enn noen gang. Dinamo kjenner til hvilke kanaler som virker best for hvem og hvorfor.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

#Ide og konsept

Se flere Arbeider