Foto, film og animasjon

I nesten all kommunikasjon er det du ser vel så avgjørende som det du leser eller hører.

Vekke følelser og skape engasjement

Film, foto og animasjon kan forenkle komplekse problemstillinger, underholde, overraske og skille en ut i mengden. Ofte ønsker man noe som er skreddersydd til formatet det skal vises i. Det være seg TV, sosiale medier, nettsider eller andre digitale flater.

Tilpasset behov og budsjett

Basert på valgte flater, målsettinger, ambisjonsnivå og økonomiske rammer finner vi det beste opplegget sammen. Det kan være alt fra enkle løsninger hvor materiale kjøpes inn, til større produksjoner med innleide spesialister.

Kontroll og god prosjektledelse

Det er ikke et mål for oss at all produksjon foregår i eget hus, men det være en stor fordel at vi har styring og kontrollen på det som skal leveres. Spesielt på prosjekter hvor tiden er knapp og eller budsjettene er stramme.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

#Foto, film og animasjon

Se flere Arbeider