Foto, film og animasjon

I kommunikasjon er det visuelle like avgjørende som det vi tenker, sier og skriver.

I Dinamo har vi ressurser som kan levere animasjon, foto og film.

Det er ikke et mål for oss å sørge for at all produksjon foregår i eget hus, men vi ser at på enkelte prosjekter kan det være en stor fordel at vi leverer også på denne delen. Spesielt på prosjekter hvor tiden er knapp kan det være en stor fordel både for kunden og oss at vi har full kontroll.

Vi ser at for enkelte av våre kunder er det ofte avgjørende at vi kan snu oss raskt og levere innhold i form av foto, levende bilder eller animasjoner. Det kan vi gjøre til konkurransedyktige priser, men viktigst av alt sørge for prosesser som ikke alltid trenger å involvere flere leverandører. Det gir økt fleksibilitet, og ikke minst enkle og smidige prosesser hvor vi har 100% kontroll på kvalitet og sluttresultat.

Kontaktpersoner

#Foto, film og animasjon

Se flere Arbeider