Ekspresstjenester

Vi er vant til at ting haster, og mener at det viktigste med et ekspresstilbud er fleksibilitet, forutsigbarhet og ryddige økonomiske rammer.

Et tydelig ambisjonsnivå er også sentralt i å definere ekspressjobber. Ekspress for oss handler ikke bare om at det haster og skal gå raskt, men også om at det er repeterende og malbaserte oppgaver som skal være billige å produsere. Høy hastighet, korte responstider, forutsigbare økonomiske rammer og god kvalitet – det er den korte oppsummeringen.

Kontaktpersoner

#Ekspresstjenester

Se flere Arbeider