Drift, vedlikehold og support

En digital løsning krever kontinuerlig pleie og vedlikehold, såvel teknisk som innholdsmessig. Dinamo drifter og supporter de fleste løsningene vi utvikler og samhandler unikt med hver enkelt kunde for de beste resultatene.

Tilpasset løpende support

Dinamo tilbyr support på alle våre løsninger. Eventuelle feil rettes selvsagt fortløpende, men i tillegg til dette tilbyr vi faste supportavtale som dekker oppgraderinger, mindre oppgaver og lignende. Hvert prosjekt har en supportansvarlig som følger opp all henvendelser. I tillegg har Dinamo et eget supportapparat.

Nettløsninger og applikasjoner må holdes oppdatert i forhold til de programmer de er utviklet i og er det eksterne integrasjoner, må disse oppgraderes tilsvarende. Oppgraderinger er viktig både av rene funksjonelle hensyn men også av sikkerhetsmessige årsaker.

Dinamo har et eget oppgavesystem som håndterer alle oppgaver knyttet til et kudneforhold. Dette gir oversikt og kontroll for alle involverte.

Skybasert teknisk drift

Dinamo drifter alle sine løsninger på skyservere med høy oppetid. Det inngås egne driftsavtaler med kundene som regulerer tekniske krav, oppdateringer, databehandling og support.

Dinamo kan om ønskelig tilby lastbalanserte serverløsninger. Vi har varslingssystemer ved evt. nedetid, og gode systemer for eventuell relokasjon eller reskapning av løsninger (gjennom løpende backup).

På egne servere ligger repositorier for samtlige prosjekter, oppdatert for hver utviklingsinstans. På norsk betyr dette at løsninger som utvikles forefinnes i ulike versjoner, som kan gjenskapes og vi sikrer at flere kan utvikle på disse samtidig.

Brukerdata og GDPR

Sikker, solid og smart håndtering av brukerdata er sentralt i mange løsninger. Dinamo har løsninger og avtaleverk som sikrer at data håndteres sikkert i henhold til norsk lov (GDPR), men også fleksibelt i forhold til egen administrasjon av egne data, integrasjon mot andre systemer og løsninger.

Kontaktpersoner

Relaterte tjenester:

Tjenester

God drift gir gode resultater

Se flere Arbeider