Digitale arrangementer

Dinamo har god erfaring med å levere digitale arrangementer, og kan skreddersy både små og store produksjoner etter deres behov.

I løpet av 2020 lærte vi mye om hvordan vi kan møtes på andre måter og utføre en større del av arbeidet vårt digitalt. Selv om vi kan møtes fysisk igjen, er det mange fordeler ved å gjennomføre arrangementer helt eller delvis digitalt.

Dinamo har et smidig, dedikert produksjonsteam som kan produsere relativt avanserte sendinger på kort frist. Vi kan levere både mindre og større produksjoner, og bistår med vår spisskompetanse i alt fra å planlegge innhold og skrive manus, til den grafiske og tekniske produksjonen.

Å gjennomføre et arrangement digitalt, krever mer enn å filme et fysisk arrangement. Et vellykket og engasjerende digitalt arrangement krever at man tilpasser seg formatet og tar utgangspunkt i publikums situasjon. Vår digitale oppmerksomhet er kort og vi stiller andre krav til en presentasjon på skjerm, enn det vi ville gjort om vi satt i en publikumsgruppe i en sal. I Dinamo vet vi hvilke tilpasninger som kreves og kan skreddersy engasjerende Digitale arrangementer i tråd med de mål og ønsker dere måtte ha.

I en totalpakke for et digitalt arrangement kan Dinamo tilby følgende tjenester:

Innholdsproduksjon

Redaksjonell bistand
Vi har en kompetent redaksjon som kan bistå med planlegging av arrangementets innhold, rekruttering av riktige foredragsholdere, programleder og lignende.

Manus- og innholdsarbeid
Våre manusforfattere bistår dere med alt fra å levere totale manus, til å tilpasse manusenes form og lengde til formatet.

Presentasjonsinnhold
Vi bistår med utforming av presentasjonsmateriell (f.eks Power Point), slik at innholdet kommuniserer effektivt i henhold til formatets formkrav og ser bra ut.

Presentasjonsteknikk og kameratrening
Vi hjelper dere å gjøre kamerapresentasjonen levende og gjør deltakerne deres trygge foran kamera.

Teknisk produksjon

Forhåndsinnspilte innslag
Vårt produksjonsteam reiser ut og lager filminnslag eller reportasjer der dere måtte ønske det. Tidligere har vi laget innslag fra arbeidsplasser, institusjoner og hjemme-hos reportasjer. Vi har flere dyktige medarbeidere med journalistisk bakgrunn som har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre intervjuer.

Flerkameraproduksjon
Vi kjører alle prosjekt som flerkameraproduksjoner. Dette gir selv de enkleste produksjoner et visuelt kvalitetsløft. Våre erfarne klippere samarbeider med manusforfatter, regissør og programleder om oppsett av kjøreplan med klippeanvisninger.

Streaming/distribusjon
Vi kan streame i høy kvalitet (opptil 4K) til din foretrukne plattform. Vi gjør også lokalt opptak av sendingen slik at vi kan redigere den for senere distribusjon og eventuell teksting. Plattformer som Vimeo Live, Youtube, Facebook og andre gir seerne mulighet til direkte interaskjon gjennom spørsmål til deltakerne, avstemminger og liknende.

Animasjoner/grafikk
Vi adaptere din grafiske profil til formatet og kan produsere logoer oppe i hjørnet, vignetter, navnesupring og andre grafiske elementer som vi kan legge på bildet i sanntid. Det samme gjelder spørsmål som kommer fra seerne. For forelesninger og presentasjoner kan vi også klippe inn slides fra powerpoint, etc., enten gjennom en kabel fra presentørens maskin eller fra forhåndsproduserte filer.

Navnesupring og annen grafikk blir produsert i henhold til din profilmanual og brukes både i opptak og på direktesendinger.

Bruk av teleprompter
Vi har tilgjengelig utstyr for å lage gode live-sendinger eller innslag der publikum opplever at de får god kontakt med prgramledere og presentører. Vi har god erfaring med bruk av teleprompter i denne sammenhengen. En teleprompter gjør at presentøren kan lese en tekst samtidig som han/hun ser rett inn i kameraet.

Kjøreplan og prøvesendinger
Sammen med deg setter vi opp en kjøreplan for sendingen. Vi har erfaring med lengde på innslag, ideelt antall paneldeltakere, etc. og kan hjelpe deg med å sette sammen et program av høy kvalitet. Kjøreplanen blir vår felles arbeidsdokument for dette, før og under sending.

For kritiske sendinger gjør vi ofte en hel eller delvis gjennomføring av programmet som streames til en skjult kanal. Denne evalueres i fellesskap og sikrer et godt resultat.

Markedsføring

Vi bistår også med alle former for markedsføring av arrangementet. Våre sosiale medier-eksperter hjelper til så arrangementet når riktig publikum på riktig sted. Videre kan vi levere redaksjonelt innhold, teaser-filmer, bistå med nyhetsbrev og andre tjenester for å markedsføre arrangementet på en riktig måte.

Produksjonen kan tilpasses alle formater. Eksempler på formater som kan gjøres helt eller delvis digitalt er seminarer, konferanser, presentasjoner, debattarrangementer eller frokostmøter.

Ta kontakt for spørsmål, mer informasjon eller en prat om mulig samarbeid.

Produser selv eller vi kan bistå med filming og redigering.

Kontaktpersoner