Digital forretningsstrategi

Innovative virksomheter trenger en digital forretningsstrategi som måler resultater, håndterer endringer og åpner for løpende forbedringer. 

Virksomhetens digitale univers

Vi liker å snakke om nettstedet som kjernen i en virksomhets digitale univers. Kjernen omringes av satellitter med alt fra nyhetsbrev og sosiale medier til annonser og relevant innhold. Hver enkelt satellitt har sin spesifikke oppgave og forsterker helheten virksomheten ønsker å oppnå. Den digitale forretningsstrategien er det som binder alt sammen, og sikrer at hver enkelt av de digitale kanalene spiller hverandre gode.

Helhetlig digital forretningsstrategi

Dinamo bistår virksomheter med å definere strategier som munner ut i konkrete, kvantifiserbare og tidsavgrensede målsettinger, samt tiltak og virkemidler for å nå målene vi har satt oss.

Våre digitale rådgivere har kompetansen og oversikten over de verktøy og tiltak som til enhver tid er best egnet for å nå målene i de ulike digitale kanalene. Ikke minst har vi metodikk og systemer som hjelper oss med å lytte, lære, innovere og forbedre. Slik kan vi hjelpe din virksomhet med å skape en relevant og levende digital forretningsstrategi som gir resultater.

Kontaktpersoner

Tjenester

#Digital forretningsstrategi

Se flere Arbeider