Fokus på Bærekraft

For å nå FNs Bærekraftsmål må myndigheter, sivilt samfunn og næringslivet ta ansvar og iverksette konkrete tiltak.

Dinamo ønsker å være en pådriver for nødvendige endringer, selv være bransjeledende og hjelpe næringslivet til å bli mer bærekraftige.

Jobb smartere med bærekraft!

Vi ser at stadig flere organisasjoner og bedrifter ønsker å jobbe med bærekraft, men bidragene kan bli lite effektive, lite målrettede og lite fokuserte. Mange glemmer å kommunisere bærekraft på sitt kjerneprodukt. 

Likevel vet vi at det ligger mange muligheter i å satse på bærekraft – dersom det gjøres riktig og smart. Det er allmenn kjent at bærekraftige bedrifter tiltrekker seg de klokeste hodene, nye kunder og spennende investorer.

Men skal målgruppene faktisk få med seg ditt bærekraftsarbeidet er en avhengig av å dele de gode historiene på en forståelig og engasjerende måte.

Hva kan Dinamo bidra med for dere?

  • Bærekraftskommunikasjon
  • Budskapsplattformer og kommunikasjonsstrategier
  • Faglig sparring og rådgivning på bærekraft
  • Bærekraftforedrag
  • Bærekraft brand sprint og workshops
  • Bærekraftrapporter
  • PR-plan for bærekraftsaker
  • Innholdsproduksjon for sosiale medier

Dinamos bærekraftløfter

Dinamo vil ikke kun bistå andre med deres bærekraftsarbeid. Vi er også opptatt av å rydde i egen hage, og dra resten av bransjen med oss.

Vi har derfor forpliktet oss til egne bærekraftsløfter. Disse evalueres en gang i halvåret, og revideres årlig.

Her ligger våre bærekraftsløfter for 2020 (LINK: https://www.dinamo.no/aktuelt/dinamos-baerekraftslofter/ )

Bærekraftsløftene i pressen (LINK: https://kampanje.com/reklame/2019/12/dinamo-med-nye-barekraftslofter/ )

Kontakt oss alle på barekraft@dinamo.no

Kontaktpersoner

#Bærekraft

Se flere Arbeider