Bærekraft

Arbeid med bærekraft må gjøres riktig for at det skal ha effekt og være relevant for din bedrift og din målgruppe. Om du ønsker bistand til historiefortelling, skolering, strategiutvikling eller rådgivning så kan vi hjelpe deg.

Så lenge bevisføring, prioriteringer og et ekte engasjement er på plass, bistår vi gjerne med å nå ut til din målgruppe.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Bærekraftskommunikasjon: Vi gjør språk forståelig, bistår deg med prioriteringer og hjelper deg med å nå ut til dine målgrupper
  • Bærekraftsstrategi: Basert på deres overordnede strategi lager vi en egen strategi for bedriftenes bærekraftsarbeid.
  • Budskapsplattformer: Vi lager et dokument som presenterer deres hovedargumenter
  • Faglig sparring og rådgivning på bærekraft: Basert på vår bakgrunn og utdanning drøfter vi gjerne ulike problemstillinger dere måtte ha, og gir våre anbefalinger
  • Bærekraftforedrag: Vi kan holde alt fra et inspirerende foredrag i lunsjen til et mer inngående foredrag om enkelte tema som klimakommunikasjon
  • Bærekraft brand sprint: Dette er en workshop som gir din bedrift mange svar og retninger for videre arbeid
  • Bærekraftrapporter: Vi levendegjøre dine resultater med intervjuer, feature saker og infografikker
  • PR-plan for bærekraftsaker: Vi lager et redaksjonelt årshjul slik at du når ut til din målgruppe i relevante magasiner, fagblader og presse
  • Innholdsproduksjon til egne kanaler: Vi lager en innholdsplan hvor vi publiserer tekst, bilder, filmer, gifer og annet som gjør at deres bærekraftsarbeid vises på nettsider og sosiale medier

På denne siden kan du lese mer om Dinamo og bærekraft

Kontaktpersoner

#Bærekraft

Se flere Arbeider