Kompetanseområder og

Tjenester

Dinamo er Norges mest komplette kommunikasjonshus. Vi løser ikke bare én type kommunikasjonsutfordringer, men hele bredden av oppgaver, på tvers av kanaler og fagfelt. I en tid hvor tradisjonelle og nye medier smelter sammen og er i konstant utvikling, hjelper vi små og store kunder å snakke med én stemme – vise ett ansikt.

Scroll down

Design er et strategisk verktøy.

Vi skaper merkevareopplevelser gjennom identitetsdesign, servicedesign og retail/pakningsdesign. Vårt digitale arbeid bringer det hele sammen. Kort sagt hjelper vi merkevarer å avdekke hva som er spesielt og annerledes ved dem og hjelper våre kunder med å skape endring og engasjere sine kunder.

Vi mener en merkevares løfte skal være enkelt og engasjerende. Det er derfor vi fokuserer på å skape sterke ideer som evner å drive frem historier og føre til endring.

Merkevarestrategi: merkevareplattform, budskapsutvikling, kommunikasjonskonsepter, merkevareledelse, innsikt, effekt og analyser

Identitetsdesign: visuelle identiteter / profilprogrammer, kommunikasjonskonsepter, identitetskonsepter, identitetsutvikling, navneutvikling for bedrifter og merkevarer / produkter, webdesign, merkearkitektur, firma-og produktpresentasjoner / filmer / animasjoner, trykksaker, interaktive løsninger, budskapsutvikling, lydidentitet, verbal identitet, infografikk, brandbook / designmanual / profilhåndbok

FMCG / Retail: pakningsdesign, produktutvikling, merkearkitektur, navneutvikling

Digital design: web- og mobildesign, digitale touchpoints, interaktive løsninger, sosiale medier

Servicedesign / Branded Environments: under utvikling

Reklame må være relevant, ærlig og engasjerende.

Det snakkes mye om at verden forandrer seg, om behov for nytenking, om nye spilleregler og om hva som er moderne og hva som er gammeldags. Og det er bra.

Samtidig har vi i stor grad de samme behovene vi alltid har hatt, enten vi kalles mennesker, forbrukere eller målgrupper. Vi liker å starte med å finne ut hva disse behovene er. Det gjør at resten av jobben går raskere. Og det øker sannsynligheten for at vi bygger forventninger som vi kan levere på, og som folk opplever som relevant i deres liv.

For det er dumt å love mer enn du kan holde. Det er ikke smart å tilby noe ingen lenger har behov for. For hvem gidder engasjere seg i noe som ikke handler om dem. Og evner du ikke å engasjere, klarer du ikke å skape forventninger i det hele tatt.

For å lage god kommunikasjon tror vi på å diskutere oss frem til en felles forståelse og et felles premiss for hva kommunikasjonen kan bidra til, eller med. Dette gjør vi sammen med kundene våre.  Det trenger ikke ta lang tid. Men det krever relevant innsikt, og så krever det at de som skal bestemme er med i diskusjonen.

På denne måten skapers også en bedre forståelse av hva som skal til for å trenge igjennom støyen. Gamle oppskrifter passer ikke alltid lenger. Ingrediensene er flere og smaken har endret seg. Å lykkes krever altså mer mot, mer kreativitet, mer klokskap, men er desto mer spennende.

Diskusjonene om hva som er moderne eller umoderne, hva som er mest effektivt, hva som er viktigst av massekommunikasjon, CSR, Retail, 1:1, sosiale medier, PR eller andre verktøy, flater og kanaler vil alltid bestå. Men den diskusjonen handler primært om hvor du mest effektivt kan bygge forventningen til merkevaren din og hvor kundene dine mener du bør innfri på den.

 

PR og kommunikasjon er et middel til å nå et mål, og er sterkest når målgruppene møter et tema fra flere hold samtidig.

Derfor er vi opptatt av bredden og mulighetene i kommunikasjonsvirkemidlene.

Vår tilnærming er å kombinere virksomhets- og samfunnsforståelse med kreativitet og hele bredden av kommunikasjonsvirkemidlene. Dette gir kunden løsninger de ikke hadde tenkt på selv. Våre kunder er små og store offentlige og private virksomheter og organisasjoner.

Det vi leverer handler om omdømmebygging og engasjement. Vi bidrar til å skape engasjement blant våre oppdragsgiveres kunder, internt i virksomheten og i samfunnet forøvrig.

Vår kompetanse dekker:

– Samfunn og myndighetsrelasjoner
– Media håndtering og mediekontakt
– Virksomhetsutvikling og posisjonering
– Organisasjonskommunikasjon og kulturbygging

Vi som arbeider med PR samarbeider tett med spesialister på reklame, design, digital kommunikasjon og tjenestedesign. Selvsagt lærer vi av dem, og de lærer av oss. Sånt blir det gode løsninger av, enten oppdragene er store eller små.

Denne tankegangen tar vi med oss uansett oppdrag. Vi tror at strategisk tenkning kombinert med kreativ guts og en bredde av virkemidler, gir de beste løsningene.

Dinamo`s ressurser innenfor PR er stolte av å være mestvinnende byrå i Gullkorn, som er PR-bransjens egen fagkonkurranse. Vi er Veritas-sertifisert og vår internasjonal samarbeidspartner, Edelman, er verdens største uavhengige PR-byråkjede med 66 kontorer over hele verden.

Redaksjon er våre spesialister på strategisk innholdsproduksjon.

Vi planlegger, plasserer og produserer verdifullt, relevant og genuint ekte redaksjonelt innhold som inspirerer, engasjerer og involverer kunden. Andre kaller det content marketing. Vi kaller det strategisk innholdsproduksjon.

Vi holder papirformatet tett til brystet, men leverer strategisk innhold til det mediet som passer kunden og kommunikasjonsoppgaven best. Vi mener at kvaliteten ligger i pennen og uttrykket. Kanalen velges etter behov. Hovedtyngden av vår oppdragsmengde er B2B og B2C magasiner med god spredning innen ulike kategorier og bransjer.

I tillegg produserer vi årsrapporter og andre enkeltstående publikasjoner fra idé og konseptutvikling til ferdig print. Dinamos fagfolk innenfor Magazine er i dag 9 ansatte bestående av et knippe art directors, grafiske designere og redaktører/ journalister med lang erfaring fra ulike publikasjonsmiljøer. I tillegg har vi knyttet til oss en kompetent pool av freelancere som leverer fast til de ulike publikasjonene vi produserer.

I godt samspill med kunden er vår målsetting å skape kommunikasjon gull verdt.

Digital designer og utvikler alt fra enkle nettløsninger til komplekse systemer og apper.

Dinamo har et svært erfarent og komplett digitalt miljø som håndterer alt fra konseptutvikling, design og frontendutvikling, til systemutvikling, testing og drift. Våre rådgivere, designere og utviklere har med andre ord den nødvendige spisskompetansen som skal til for å løse de fleste digitale utfordringer. Vi mener at effektiv kommunikasjon i en digital hverdag handler om en vellykket treenighet mellom strategi, kreativitet og teknologi, og som et resultat tar vi et helhetlig ansvar for mange av vår kunders digitale tilstedeværelse. Derfor sørger vi i dag også for både drift og support av nærmere 100 operative løsninger for våre kunder.