Presentasjoner

Dinamo har designet og utviklet presentasjoner for mange typer virksomheter. Dette ofte som en delleveranse til en grafisk profil. Her har vi samlet et utvalg av dem.

Jernbanedirektoratet


Dinamo har jobbet med utvikling av kommunikasjonsplattform, kommunikasjonsstrategi, designstrategi for Jernbanedirektoratet.
Vi designet ulikt kommunikasjonsmateriell for intern bruk (PPT, profilartikler m.m.) materiell til messer og konferanser, rekrutteringskampanjer, og egen profileringsfilm,

Ridderrennet

PPT maler og innhold, biler etc. var en viktig del av den grafiske verktøykassen til Ridderrennet.

Sporveien

Dinamo designet og utviklet flere omfattende presentasjoner for Sporveien.

Grieg Investor

For noen, som Grieg investor, holder det med en enkel PPT-mal, som de fyller med innhold selv.
1

Referanser Presentasjoner

Se flere Arbeider