Grafiske profiler

Dinamo har utviklet en rekke grafiske profiler for mange typer virksomheter. Her har vi samlet et utvalg av dem.

Jernbanedirektoratet


Dinamo har jobbet med utvikling av kommunikasjonsplattform, kommunikasjonsstrategi, designstrategi. Justert og videreutvikle visuell identitet med en utvidet, tydelig og praktisk designmanual.
Vi designet ulikt kommunikasjonsmateriell for intern bruk (PPT, profilartikler m.m.) materiell til messer og konferanser, rekrutteringskampanjer, og egen profileringsfilm,

Vinmonopolet

Balanse representerer tosidigheten i Vinmonopolets grafiske profil. Man skal begrense skadevirkningene av alkohol, men også skape inspirerende kundeopplevelser – alt visualiseres gjennom bruk av kontraster. Kontrasten er hentet fra den ikoniske polrosen og videreført til navnetrekket, fonten, illustrasjonsstilen, fargebruken og layout.

Vinmonopolet ulike behov for budskap, flater og kanaler. Noen skal informere helt nøkternt og objektivt, eller preges av formell kommunikasjon. Men det er like ofte budskap som skal begeistre og inspirere, eller som omhandler alvorlige og følsomme tema.

Aksel Lund Svindal

Dinamo har videreutviklet og skapt en helhetlig visuell profil og utviklet nytt kommunikasjonskonsept for merkevaren. Det skal tydelig skille Aksel for Sweet Protection fra konkurrenter som KJUS, Descente og Rossignol.

Ridderrennet

Dinamo definerte at den visuelle identiteten som tar Stiftelsen Ridderrennet inn i en ny tid der innovasjon og fremtidsfokus er avgjørende.
Uttrykket skal skape tillit og speile Riddeerrennet som en positiv og aktiv aktør som favner alle, uansett alder og funksjonsevne.
1

Referanser Grafisk profil

Se flere Arbeider