Filmproduksjoner

Dinamo har utviklet en rekke filmer, inkludert informasjonsfilmer ogmanimasjonsfilmer for mange typer virksomheter. Her har vi samlet et lite utvalg.

Digitaliseringsdirektoratet


Dinamo har utviklet en rekke filmer for Digitaliseringsdirektoratet. Det handler om fordelene ved digitalisering av samfunnet. https://www.dinamo.no/arbeider/filmer-for-digitaliseringsdirektoratet/

Helsedirektoratet

Hva om Antibiotika ikke virker, eksempel på informasjonsfilm for Helsedirektoratet.

Vinmonopolet

Vi lærer Vinmonopolansatte om hvordan de kan lære mer! Dinamo laget en kort informasjonsfilm som introduserer Polakademiet.

Kreftforeningen

«Den aller beste følelsen i livet» ble budskapet i en film som støttet aksjonen Krafttak mot Kreft, for Kreftforeningen.

Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Ny integreringslov, enkelt forklart, med bruk av animasjonsfilm.
1

Referanser Filmproduksjon

Se flere Arbeider