Helhetlig og helhjertet

Dinamo er et av Norges mest kjente og komplette kommunikasjonshus.
Vi løser ikke bare én type oppgaver, men hele spekteret på tvers av ulike kanaler.

Dinamo utvikler strategier, ideer og løsninger som skaper begeistring, engasjement og resultater – i betalte, fortjente og egne medier. Digitalt eller analogt, tradisjonelt eller langt utenfor boksen; vi jobber alltid etter samme filosofi. Kommunikasjonen skal oppleves sann og relevant og skape verdier for avsenderen.

Vi skaper merkevareopplevelser gjennom design. Vårt digitale arbeid bringer det hele sammen. Kort sagt hjelper vi merkevarer å avdekke hva som er spesielt og annerledes ved dem og hjelper våre kunder med å skape endring og engasjere sine kunder.

Vi mener en merkevares løfte skal være enkelt og engasjerende. Det er derfor vi fokuserer på å skape sterke ideer som evner å drive frem historier og føre til endring.

Les mer om:

Kontaktpersoner

Et utvalg gode resultater

Se flere Arbeider