Lukk

Publisert - 18.Desember 2016

Helsedirektoratet og Dinamo til kamp mot antibiotikaresistens

Sammen med Helsedirektoratet har vi utviklet en kampanje som setter fokus på antibiotikaresistens. Verden står overfor store utfordringer og antibiotikaresistens er blant de største. Taper vi kampen mot resistente bakterier kan flere dø av infeksjoner enn av kreft i fremtiden.

– Undersøkelser viser at mange har hørt om problemet, men at det er en mangel på kunnskap om hvor alvorlig resistens er. Vi ønsker å øke forståelsen for at antibiotika bare må brukes når det virkelig trengs, sier kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné i Helsedirektoratet.

Kampanjen har som mål å øke kunnskapsnivået om hvor alvorlig denne utfordringen er, uansett hvor vi bor, samt motivere pasienter til i større grad å lytte til legens råd om at antibiotika bare må brukes når det trengs.

– Det er alltid en krevende balanse mellom å skremme eller å motivere til endring, sier seniorrådgiver og teksforfatter Ivar Vereide i Dinamo. – Å vise hva konsekvensene kan bli for oss alle er temaet for noen av løsningene. En annen del av kampanjen fokuserer mer på økt kunnskap om hva antibiotikaresistens egentlig handler om, og hva du selv kan bidra med.

Kampanjen inneholder en Facebook-film som spiller på konsekvensene ved antibiotikaresistens. I tillegg har vi laget boards, og digitale annonser med samme budskap. Videre har vi også utviklet kampanjeelementer med fokus på kunnskapsheving og opplæring, blant annet gjennom en animasjonfilm som skal spres på legekontor og Helsedirektoratets egne hjemmesider.

Ansvarlige hos Helsedirektoratet:

Liv Dalen Tennøe

Ragnhild Eikenes

Ansvarlige hos Dinamo:

Ivar Vereide – Seniorrådgiver og tekstforfatter

Unni Rolfsen – Prosjektleder

Øivind Kristiansen, Mattis Bentsen – AD

Helge Svendsen, Morten Andresen – Tekstforfatter

Sigmund Malkenes, Berly Lund Grønning – Rådgiver PR

Gard Frimannslund Refvik – AD ass

The Filmagency Oslo

Caroline Werring – Produsent

Andrea Eckerbom – Regi

Racecar

Anders Fabritius – Creative Producer

Joseph Hudgson – Designer/Director