Lukk

Publisert - 08.Januar 2020

Er du prosjektleder med god erfaring fra design- og/eller techprosjekter? Da trenger vi deg!

Du vil først og fremst jobbe med våre kunder innen utvikling og forvaltning av små og store identiteter. I tillegg vil du også være involvert i tverrfaglige kommunikasjonsprosjekter hvor design/tech er en del av løsningen.

Du som søker må ha god kompetanse og erfaring med ledelse av kreative prosesser. Du evner å ha flere baller i luften samtidig, uten at detaljene i prosjektene glipper. Du er effektiv og opptatt av å skape god kvalitet. Du er selvstendig, men trives også med å arbeide i team. Du mestrer et høyt tempo og kan takle alt fra hasteoppdrag til lange og komplekse prosesser.

 

  • Sammen med kunderådgiver har du ansvar for at prosjektet har fremdrift i takt med avtalt fremdriftsplan.
  • Gjennomføre kundestatusmøter og interne avsjekksmøter som en del av sikring av fremdrift.
  • Utarbeide budsjett og påse at prosjektene blir fakturert i henhold til avtale.
  • Sørge for at endringer i prosjektene fanges opp underveis og avstemmes med budsjett.
  • Rapportere dine prosjekter, forecasts og budsjetter til Dinamos økonomiavdeling og ledelse.
  • Sammen med de andre prosjektlederne sørge for optimal ressursutnyttelse på tvers av Dinamo.

 

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og vilkår, veldig hyggelige kollegaer og et faglig sterkt miljø.

Dinamo er Norges mest komplette kommunikasjonshus. Det betyr at vi ikke bare løser én type oppgave, eller for bestemte kanaler, men hele bredden av oppgaver på tvers av kanaler. I en tid der tradisjonelle og moderne kanaler smelter sammen og stadig nye muligheter kommer til, kan vi hjelpe små og store kunder til å snakke med én stemme – vise ett ansikt.

Vi er 59 allsidige mennesker med kontorer i Schweigaards gate 16, midt i Oslo sentrum. Vi gleder oss til alle utfordringene som kommer, og håper du vil bli med på laget.

Kontakt Turid Rønningen, leder Design
turid@dinamo.no / 938 77 525