Lukk

Publisert - 16.April 2015

Dinamo til tjeneste for politiet

Vi vant nylig oppdraget om å utarbeide en informasjonskampanje i regi av politiet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Prosjektet er et ledd i en tiltakspakke med bakgrunn i regjeringens handlingsplan ”Et liv uten vold (2014-2017)”.

Kampanjen rettes mot personer utsatt for vold fra partner, samt vitner som kjenner til at andre blir utsatt for vold i nære relasjoner.
Tre byråer som har rammeavtale med Politidirektoratet ble invitert med i minikonkurransen, som vi til slutt gikk seirende ut av.

– Dinamo hadde en god forståelse av oppdraget og presenterte et sterkt kreativt konsept som vi falt for. I tillegg er Dinamo et komplett kommunikasjonshus med lang erfaring i å løse kompliserte kommunikasjonsoppdrag, sier kommunikasjonsrådgiver Karianne Mogård i Kripos.

Teamet som skal jobbe med Kripos er Ivar Vereide, Angelica Askvik, Reidun Solvik, Tove Bø Laundal, Tor Asbjørn Hegge og Hanne Løchen.

– Vi i Dinamo mener at den mest effektive formen for kommunikasjon er å få folk til å tenke over ting på en ny måte. Å fortelle folk noe de allerede vet, har ofte mindre effekt. Og selv om kunnskapen er mangelfull om hvor utbredt vold i nære relasjoner er, så skriver likevel pressen om dette daglig. Tematikken er med andre ord ikke ukjent. Vi vil derfor engasjere ved å se på problemstillingen med litt andre øyne enn kun med «voldsbrillene» på, sier vår kreative rådgiver og konseptutvikler, Ivar Vereide.