Lukk

Publisert - 19.Januar 2015

Dinamo fornyer Finanstilsynets visuelle profil

Finanstilsynet har valgt Dinamo som samarbeidspartner på design. Avtalen er på to år, med opsjon på forlengelse.

- Vi gleder oss til et spennende samarbeid med Dinamo – i første omgang knyttet til videreutvikling av vår visuelle profil, samt utvikling av flere av våre publikasjoner, sier kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud i Finanstilsynet.

Dinamo skal bistå Finanstilsynet med forvaltning og videreutvikling av deres visuelle profil, og er allerede i gang med arbeidet rundt de første publikasjonene for 2015.

– Vi er stolte og glade over at Finanstilsynet velger Dinamo som samarbeidspartner innenfor design, og dette er et tydelig tegn på at vi gjør mye riktig om dagen. All honnør til vårt strålende design-team, sier administrerende direktør Hølje Tefre.

Spennende samarbeid
Dinamos team består av Therese Jacobsen, Lis Lønning, Ragnhild Larsen Schei, Thomas Kjellberg og Ida Ekroll.

-Vi gleder oss til å revitalisere den visuelle profilen, samtidig som vi er vårt ansvar bevisst med tanke på å ta vare på det gode og profesjonelle grunnlaget, sier Therese Jacobsen, kreativ leder og fagansvarlig for design i Dinamo.

Finanstilsynet fører tilsyn med banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere, revisorer med flere, samt kontrollerer også den finansielle rapporteringen til børsnoterte selskaper med mer. Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.