Dinamo søker alltid etter flinke folk

Jobb i Dinamo

I Dinamo mener vi at ulike mennesker skaper både bedre jobber og arbeidsmiljø. Derfor vil vi ha rollemodeller som i størst mulig grad speiler det mangfoldige samfunnet vi lever i. Høsten 2017 startet vi et helt konkret prosjekt hvor vi satte fokus på problemstillingen.

Alle ansatte er ansvarlige for at Dinamo er et trygt sted å arbeide, hvor det kun er ens egen innsats som avgjør hvilke muligheter en får. I Dinamo skal alle føle seg respektert, inkludert og anerkjent. Vi har et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trivsel og trygghet, og vi tror at folk som har det bra leverer de beste jobbene.