Samarbeid for unge innsatte

Bedre samarbeid for bedre muligehter

Produksjon av filmer til e-læringsprogram for å øke kompetansen hos fengselsbetjenter og tjenesteapparat om unge innsatte.

Cynergi har utviklet manus og gjennomført produksjonen basert på et case og et forløp. Prosjektet er relevant fordi det inngår i e-læringsopplegg og følger et fiktivt case, med faglige kommentarer og refleksjoner underveis. Hovedmål for prosjektet er å bidra til at unge innsatte tilbakeføres til samfunnet og ikke blir gjengangere i fengsel. Et viktig fokus er også å forebygge glippsoner i overgang mellom fengselet og andre hjelpeinstanser Prosjektet er en del av tilbakeføring.no.  Cynergi har også produsert filmen om Aleksander.

Den er også tilgjengelig på tilbakeføring.no. Filmen er en dokumentarisk reportasje om Aleksander sin vei fra kriminell tagger til samfunnsnyttig borger med budsjett- og lederansvar i en stor rørleggerbedrift.