Ressurs for å bedre kunne snakke med barn

Snakke Sammen

Snakke med barn er en opplæringsplattform utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Plattformen inkludererer et simuleringsspill hvor man kan snakke med barn om vanskelige tema, en webportal med profiler og fagressurser. SNAKKE skal øke fagkunnskap og handlingskompetanse i å samtale med barn ved bekymring om omsorgssvikt eller overgrep. SNAKKE har flere deler; SNAKKEprofiler, SNAKKELAB, SNAKKEsim (dataspill) og kunnskapsdelen LærMer.

Cynergi har levert en profileringsfilm, tre introduksjonsfilmer med profilene Maja(5), Zara(12) og Marius(15), ni Snakke LAB-filmer og ni temabaserte filmsekvenser til opplæringsprogram for kommunene. Vi var også med i prosjektgruppen for utvikling av innhold og konsept for kommunikasjon med fokus på temavalg og organisering av materialet. Cynergi har stått for konseptualisering, idéutvikling, manus, casting, filmopptak, regi og instruksjon av små barn, ungdom og voksne samt etterarbeid, mastering og tilpasning for bruk på nettportalen. Vi har også levert stillbilder til læringsprogrammet og bidratt til instruksjon av spillkarakterer (barn) som voiceover i lydstudio.

Dinamo har stått for design og utvikling av nettløsning som samler ulike læringsressursene i snakkemedbarn.no. Integrasjon med ulike simuleringsverktøy og egen database for opplæringsressurser som filmer m.m.  Vi har også utformet kommunikasjonskonseptet for Snakke med barn.