Rollemodeller mot mobbing

Forebygge mobbing og utenforskap i barnehagen.

 «Rollemodeller mot mobbing» er filmer og dialogverktøy til foreldremøter i barnehagen

Foreldrene må snakke sammen om hvordan de kan tilrettelegge for god lek mellom barna, bli flinkere til å snakke godt om barna og deres foreldre og til å se alle barna i barnehagen. Barn lærer ofte av hva vi gjør, ikke hva vi sier at de skal gjøre. Å gi barn sosial støtte er påvist å være forebyggende mot mobbing. Ressursen skal involvere foreldre i det forebyggende arbeidet mot mobbing og utenforskap i barnehagen.

Under ser man eksempel på et dialogkort: