Mara og de gode hjelperne

Traumatiserte unge får hjelp

Målgruppen er traumatiserte barn og unge i alderen 8 – 16 år som er i kontakt med hjelpeapparatet.

I filmene personifiseres hjernens tredeling som Anton Alarm, Sara Søke og Tore Tenke. De tre karakterene er utviklet av Cynergi som også har stått for utarbeiding av manus og profilbeskrivelsene i tett samarbeid med fagteamet hos RVTS Øst. Cynergi har levert casting, regi, innstudering av skuespillere, voiceover, filmopptak, etterarbeid, mastering og tilpasning av filmer og levering av bilder til bruk på web og i kurs. Filmene finner du på www.traumesensitivt.no (passord: sensitivt).

Under ser dere bilde av læringsportalen: