Ressurs for hjelpere og ledere

For å kunne bistå best mulig

Psykososial beredskap trengs ved kriser og katastrofer. Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. 

Kompetanse, trening og erfaring er viktig for å håndtere en krise på en god måte. Psykososialberedskap.no er under kontinuerlig utvikling for å kunne tilby mer kunnskap i form av artikler, filmer og undervisningsressurser, samt brukervennlige løsninger og mulighet for kontakt med RVTS Øst og likemenn.

Nettløsningen er en kommunikasjonsplattform med mål om å knytte ulike målgrupper opp mot relevant innhold, kurs og faglig dialog. Løsningen ble utviklet på rekordtid våren 2020 da pandemien brøt ut i Norge.

Kontaktpersoner