Barn i asylkjeden, fra A til Å

Fra barnas perspektiv

Dette prosjektet var todelt. Det ene oppdraget var å lage informasjonsfilmer til barn om asylsøkerprosessen.

Målgruppe er både enslige mindreårige flyktninger og barn som kommer til Norge med sin familie.  Det andre prosjektet var å lage filmer til et elæringsopplegg for ansatte i UDI, Politiets Utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemda (UNE).

Løsningene er utviklet med et konsept og en metodikk for samtaler med barn med utgangspunkt i barns perspektiv og ivaretagelse av barnekonvensjonen.  Filmeksemplet viser kombinasjon av situasjoner og intervju som kommenteres av en fagperson.

.