Direkte kontakt med ledelsen i Dinamo

Vi i Dinamo gjør det vi kan

Verden og Norge er kommet i en situasjon som krever handling, solidaritet og ansvar. Vi i Dinamo ønsker å ta vår del av ansvaret og vi gjør det vi kan for å dempe de negative konsekvensene for våre kunder og samfunnet generelt.

Vi har innført hjemmekontor for alle våre ansatte. Vi har tilgang til alle nødvendige dokumenter og styringssystemer, og har organisert arbeidet både internt og med kunder ved bruk av digitale samhandlingssystemer.

Skulle din bedrift ha behov for våre tjenester, ta kontakt din kundeansvarlig eller prosjektleder.

Dersom du ønsker det, kan du også kontakte ledelsen direkte:

  • Krisehåndtering og pressearbeid, Tor Asbjørn Hegge, 909 88 097.
  • Design, Turid Rønningen, 938 77 525.
  • Reklame, Heidi Holm, 922 87 583.
  • Digitale løsninger, Marius Gratte, 918 18 918.
  • Andre henvendelser, Adm. dir. Hølje Tefre, 916 67 830.

–––––––––––––––

Information in English

Authorities, health professionals, and other critical social functions make a formidable contribution in these times of crisis.

It is easy to be paralyzed by the seriousness and challenges we, as a society, face. The most important thing right now is to stop the spread of the coronavirus. We, at Dinamo, are doing our part.

We have introduced home office for all our employees. We have access to all necessary documents and management systems and will organize all projects using digital communication systems.

Should your company need our services, please contact your client director or project manager. You can also contact the management directly:

You can also contact the management directly:

  • Crisis management and PR, Tor Asbjørn Hegge, +47 909 88 097.
  • Design, Turid Rønningen, +47 938 77 525.
  • Advertising and communication, Heidi Holm, +47 922 87 583.
  • Digitale løsninger, Marius Gratte, +47 918 18 918.
  • General, Adm. dir. Hølje Tefre, +47 916 67 830.

Kontaktpersoner