Klimakommunikasjon virker

Et lite steg for deg er et stort steg for klimakampen. Derfor skal du kommunisere dine bærekraftige løsninger.

Kanskje kan en av årsakene til at du ikke kildesorterer, lar bilen stå, eller stemmer ved stortingsvalg for den saks skyld, være følelsen av at ditt lille bidrag ikke betyr noe.

Men, som vi alle vet når vi tenker oss om, selv den minste innsatsen har stor betydning om mange nok gjør det. Ikke bare bidrar du til å gjøre verden til et bedre sted. Visste du at om du forteller om det i tillegg, er sjansen stor for at flere gjør det samme som deg?

Derfor skal du snakke om det du gjør for klimakampen.

God adferd er smittsomt

Et eksperiment i regi av Opinion indikerer 19 % større effekt på ønsket adferd ved å peke på hva som fungerer, fremfor å peke på den moralske forpliktelsen du har til å gjøre det «riktige.»

Eksperimentet til Opinion er en variant av den australske studien til Hurlstone et al. (2014), hvor formålet var å finne ut om engasjement smitter.

Studien til Hurlstone gikk ut på at noen av respondentene i eksperimentet fikk informasjon om andres klimaengasjement, mens den resterende delen av respondentene fikk informasjon om hva de «burde gjøre».

Gruppen som ble eksponert for andres klimaengasjement oppga selv et større klimaengasjement og «riktig» atferd enn den andre gruppen, som fikk informasjon om «hva de burde gjøre.» Kunnskapen om andres engasjement påvirket respondentene til å bli både mer engasjerte og positive til klimapolitikk, i tillegg til å gjøre konkrete handlinger.

Hvis vi skal tolke denne studien er det er sannsynlig at vi får en mer smittende effekt ved å fortelle om gode løsninger og aller helst vise eksempler på noen som har gjennomført løsninger, enn å «bare» appellere til å gjøre riktige valg.

Det er med andre ord mer sannsynlig at du klipper hekken i hagen din hvis naboen allerede har klippet sin, enn hvis noen forteller deg at du burde klippe hekken. Derfor kan ditt bidrag, lite eller stort, faktisk bety ganske mye.

Hva gjør din bedrift for å holde energibruken nede? Små grep, som å skru av lyset og lukke dører på jobb, betyr noe i det store bildet. Foto: Getty Images.

Redd for å trå feil?

Dersom du og din bedrift er redde for at det dere gjør er for smått, stemmer ikke det. I dugnaden for en mer bærekraftig verden er ingen løsninger for små, og det er viktig å vise de fram.

Når dere klarer det, er sjansen stor for at det inspirerer andre til å klare det samme.

Om dere har satt dere mål som dere ennå ikke har innfridd, snakk om det også – så lenge dere viser hvordan dere jobber med å nå dem. Det er lov å ha hårete ambisjoner, det er det som får oss til å strekke oss litt lenger. Og det er det som kan få andre til å gå i samme retning som dere.

Mange er også redde for å bli beskyldt for grønnvasking. Det er når en virksomhet eller et produkt skryter på seg å være mer miljøvennlige enn de er. Klimakommunikasjon er ikke noe man smykker seg med for å dekke over problematiske sider ved det dere gjør, eller produktet dere leverer. Men om en virksomhet gjør et ærlig forsøk på å gå i en mer miljøvennlig retning, er det lov å snakke om. Ja, vi må faktisk snakke om det.

Synes du det er vanskelig å navigere i klimakommunikasjonen? Vi i Dinamo har 25 års erfaring med å bidra til god kommunikasjon for kundene våre, også når det gjelder store og komplekse temaer.

Kontaktpersoner

1

Les også disse