Slik lykkes du med influensermarkedsføring

Bruken av influensere i markedsføring har opplevd en ekstrem vekst de siste årene, og merkevarer investerer flere hundre millioner årlig.

Det er ingen tvil om at influensermarkedsføring har blitt en del av mange bedrifters mediemiks de siste årene – og det er ikke uten grunn. 80 prosent i alderen 13-24 år oppgir at influensere påvirker deres kjøpevaner mer enn tradisjonelle kjendiser gjør. Samtidig svarer femti prosent av de som er på TikTok, at de har kjøpt et produkt etter de har sett det på plattformen.

Sier du ordet influenser går manges tanker fort til rosabloggere og lettkleddmodeller på Instagram. Og selv om disse også favner under begrepet, er det også mye mer. En influenser, eller påvirker, er en som ytrer seg offentlig på digitale kanaler med mål om å endre følgernes holdninger eller handlinger, og får betalt av merkevarer for å gjøre det. Slik sett er også Davy Wathne, Peder Kjøs og Therese Johaug influensere.

Foto av Andy Johansen for Fisherman’s Friend-kampanje i 2022.

Når du skal velge influenser er det derfor mye å tenke på. Og ønsker du å utnytte influensere i mediemiksen på best mulig måte, er det noen faktorer man bør ha i bakhodet før du hiver deg utpå.

Nano-, mikro- eller makroinfluensere?

I et univers av influensere med alt fra noen tusen følgere til flere hundre tusen, er det viktig å legge en god strategi ut fra hvilke mål du ønsker å oppnå med å bruke influensere. Ønsker dere å treffe en målgruppe som du ikke når like godt med andre medier? Eller er målet høy rekkevidde og mye oppmerksomhet?  

Fordelene med å bruke nano- og mikroinfluensere er at de er mer nisjebaserte og har gjerne et godt forhold til sitt publikum. De oppleves derfor ofte som veldig troverdige med sitt personlige og autentiske innhold – som ofte også er av god kvalitet. Ved bruk av nano- eller mikroinfluensere, er det vanlig å benytte seg av flere om gangen. Her må du være forberedt på at det går mye tid i koordinering av kampanjene du kjører.


Foto av eventyrer Geir Arne Rosvold.
 

Makroinfluensere defineres som de som har mer enn 100.000 følgere og passer for deg som ønsker mye oppmerksomhet rundt din merkevare. Baksiden her er at du ofte betaler høye summer for ett eller få innlegg. Da skal du være helt sikker på at det er en god match mellom din merkevare, og influenseren du bruker.

Hvordan sørge for et best mulig samarbeid?

Det første steget du bør ta er å legge en tydelig plan. Nøyaktig hva ønsker du av samarbeidet, og hvordan oppnår du det? Det beste er å ha en tydelig call-to-action, hvor influenseren sender følgerne sine til en nettside, får en rabattkode eller oppfordres til å gjøre en handling.

Deretter bør du sørge for å legge opp til en god prosess. Influensermarkedsføring tar ofte mye mer tid enn du beregner, så du bør legge inn slingringsmonn. Skal du for eksempel sende dem produkter, kan bare det å få tak i adressen ta mye lenger tid enn forventet.

Kontrakt er også svært viktig, og skal signeres av begge parter. Vær så nøyaktig du kan på hvor mange innlegg som skal ut, tidsfrist og hva innholdet skal innebære.

Influenser Silje Økland tar med Fisherman’s Friend på tur.

Fallgruver du bør unngå

Den første fallgruven er å ikke gjøre god nok research. Be influenseren sende deg innsikt på engasjement og demografi på følgerskaren. Er 80 prosent av følgerne utenlandske og produktet ditt er kun i Norge, er dette sannsynligvis en dårlig match. Har de svært lav engasjementsrate, bør dette også være et rødt flagg.

Du bør også ta en sjekk på hvilke andre merkevarer de reklamerer for. Er annethvert innlegg reklame, vil ditt innlegg miste troverdighet. Det samme gjelder hvis de nylig har reklamert for en av dine konkurrenter, eller for produkter


Foto av Stine og Jarlen.

Vår beste erfaring

I vår erfaring, er det best å satse på influenserne som kan representere din merkevares verdier, estetikk og personlighet. Samtidig bør du velge de som vil nå ut til din ønskede målgruppe. Sørg for å ha en åpen nok brief som sikrer budskapet du ønsker å formidle kommer fram, men som samtidig gir influenseren kreativ frihet til å lage genuint og troverdig innhold. De kjenner tross alt sine følgere best, og er gode å rådføre seg med når dere sammen skal oppnå et felles mål.