Dinamo for Springwater

Design, pakning og nettsted

Dinamo er bedt om å levere en løsningsbeskrivelse som inkluderer omfang, budsjett og fremdrift til Norway Spring Water AS (SW) for nytt nettsted, enkel visuell identitet og pakningsdesign.

Vi har tatt utgangspunkt i det som har vært diskutert i samtaler og møter, samt oversendte forespørsel kombinert med erfaring fra tilsvarende prosjekter.

Tilbudet består av en løsningsbeskrivelse og tilhørende SLA, disse er sendt med e-post.

Nederst på siden finner man også en del relevante referanser.

Her oppsummeres målene med leveransen i tre hovedpunkter:

  • Ny identitet som skal posisjonere SW som en bærekraftig, innovativ og seriøs aktør innen vannproduksjon (tapping), emballering og distribusjon.
  • Pakningsdesign skal brukes som som kombinert profilering og salgsverktøy.
  • Nettsted som skal brukes aktivt til kommunikasjon med kunder og partnere og bygges slik at SW kan bruke dette som digital salgskanal.

Kontaktpersoner

Referanser fra Dinamo til Springwater

Se flere Arbeider