Vi tror på idéer som forteller historier og fører til endring

Dinamo Design

Dinamo har et strategisk designmiljø som utvikler og forvalter unike merkevarer gjennom å skape visuelle identiteter, omgivelses- og pakningsdesign.

Fra strategi til realisering

I Dinamo tror vi på design som et viktig strategisk virkemiddel. Vi tror på en sterk kjerne, en bærende idé, i identiteter og kommunikasjon, som kan fortelle historier, historier som omverdenen kan forstå og engasjere seg i. Vi tror på å skape en sterk og gjennomgående merkeopplevelse.

Vi er mange dyktige designere, rådgivere og prosjektledere som i tett samarbeid med kundene våre løser små og store oppgaver innenfor strategisk design og merkevarebygging, visuelle identiteter, pakning, tjenesteutvikling, omgivelsesdesign, navneutvikling og designrådgivning.

Dinamo er et sterkt og erfarent designmiljø, med unike samarbeidsmuligheter i et tverrfaglig kommunikasjonshus. I over 15 år vi vært et av de ledende fagmiljøene i Norge, og har gjennom arbeid med små og store, offentlige og private virksomheter utviklet en tydelig og effektiv metodikk for å ta frem gode løsninger sammen med kundene våre.

Tjenester

Innsikt og analyse

Vi tror at innsikt og forståelse er en nøkkel for å skape kommunikasjonsuttak.

Merkevare

Ha en god plan for målrettet posisjonering og merkevarebygging.

Navn og slagord

Kjært merke har riktig navn, men veien dit kan være vanskelig.

Visuell identitet

Et felles, helhetlig ansikt utad som muliggjør alle typer kommunikasjon.

Webdesign

Vi hjelper deg med å lage attraktive digitale kundeopplevelser.

Omgivelsesdesign

Med omgivelsesdesign kan du gjennom sanser og opplevelse skape et helhetlig uttrykk.

Kontaktpersoner

1

Utvalgte fra Design

Se flere Arbeider fra Design