Bærekraft lønner seg

Bærekraft lønner seg

En bærekraftig bedrift er en bedrift som er rustet for fremtiden.

Satsning på bærekraft handler om at vår generasjon har en plikt til å gi fra oss jorden til neste generasjon i bedre stand enn da vi selv fikk den.

Men i møte med stadig mer kravstore kunder, investorer og ansatte, og stadig strengere offentlige reguleringer, er en satsning på bærekraft også en satsning på langsiktig konkurransedyktighet.

Dinamo hjelper deg i gang med dette, og gir deg faglig rådgivning og en helhetlig kommunikasjonspakke. Vi har kompetansen du trenger in-house, og bistår din bedrift gjennom hele prosessen.

Vi hjelper dere uten ugjennomtrengelig stammespråk og unødig komplisert metodikk. Sammen med dere setter vi klare mål, med enkle og tydelige målekriterier. Og så setter vi i gang. Verre er det ikke.

Vi møter deg gjerne for å snakke om hvordan din bedrift kan adoptere FNs bærekraftmål for å bli bedre rustet for fremtiden.

Ta kontakt med Dinamos Team Bærekraft.

Hvem er vi?

Møt Dinamos bærekraft team:

Ida Spjelkavik

Ida Spjelkavik:

Bakgrunn som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, AUF, Miljøstiftelsen ZERO, Norsk Folkehjelp, NRK, Arbeiderpartiets sentrale klimapanel, Natur og Ungdoms landsstyre, m.fl.
M.A. i Politisk kommunikasjon

 

Hva er bærekraft – og hvorfor er det viktig?

FNs bærekraftmål

FN bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftmål ble vedtatt i 2015, og frem mot 2030 jobber FNs 193 medlemsland sammen med næringsliv og sivilsamfunn med å implementere målene.

Målene favner vidt, fra fattigdomsbekjempelse, likestilling og mer levelige arbeidsvilkår til lavere klimagassutslipp – og mye mer.

I årene frem mot 2030 vil bærekraftmålene bli innlemmet i stadig flere lands politikk. Dette angir en helt tydelig og forutsigbar retning for global politikk i årene fremover – en retning som gir store muligheter for bedrifter og organisasjoner som tar bærekraft på alvor, og betydelig risiko for de som ikke gjør det.

Dinamos innfallsvinkel for bærekraft handler i hovedsak om to ting:

– Å gripe muligheter – slik som nye kunder, investorer og ansatte.
– Å redusere risiko, inkludert omdømmerisiko og klimarisiko.

 

Dinamos metode

Dinamo har utviklet en enkel og effektiv metode for å implementere bærekraftmål i bedrifters forretningsstrategi.

Med utgangspunkt i bedriftens verdikjede finner vi hvilke områder der bedriften kan:

– maksimere sin positive påvirkning på omverdenen, eller
– minimere sin negative påvirkning på omverdenen

Utfra dette definerer vi hvilke mål som skal nås, og hvordan innsatsen skal måles.

Metoden er enkel, fleksibel og skalérbar til en rekke forskjellige typer organisasjoner. Vi skreddersyr en løsning som passer for din bedrift, og setter realistiske tidsrammer.

Er du nysgjerrig på hvordan Dinamo kan jobbe med deg?

Ta kontakt på barekraft@dinamo.no

 

Kommunikasjon

I arbeidet med å nå bærekraftmål vil man finne en mengde gode muligheter til både ekstern og intern kommunikasjon.

Med vår lange erfaring som et av Norges største kommunikasjonshus, vil Dinamo bidra til transparente kommunikasjonsløsninger om bærekraft.

Se eksempler på våre arbeider her.