Bærekraft lønner seg

Bærekraft lønner seg

For å nå FNs Bærekraftsmål må myndigheter, sivilt samfunn og næringslivet ta ansvar og iverksette konkrete tiltak. Dinamo ønsker å være en pådriver for nødvendige endringer, selv være bransjeledende og hjelpe næringslivet til å bli mer bærekraftige.

Vi ser at stadig flere bedrifter ønsker å ta tak, men resultatet blir ofte at bidragene blir for lite effektive, målrettede og fokuserte. Det ligger mange muligheter i å satse på bærekraft – dersom det gjøres riktig og smart.

Lykkes vi med bærekraftsatsingen bidrar næringslivet til en viktig og positiv utvikling. Samtidig tiltrekker bedriftene seg nye kunder, ansatte og investorer.

Her er noe av det Dinamo kan bidra med

 • Bærekraftforedrag
 • Bærekraft-workshops
 • Bærekraftrapporter
 • PR-plan for bærekraftsaker
 • Innholdsplan for sosiale medier
 • Budskapsplattformer og kommunikasjonsstrategier
 • Faglig sparring og rådgivning på bærekraft

Ta kontakt på barekraft@dinamo.no for utfyllende produktinformasjon.

Dinamos Bærekraft team

Ida Spjelkavik
M.A. i Politisk kommunikasjon

Bakgrunn som rådgiver i Arbeiderpartiet, AUF, Miljøstiftelsen ZERO, Norsk Folkehjelp og journalist i NRK. Verv fra blant annet Arbeiderpartiets sentrale klimapanel, NU, m.fl.

Arne Andreas Opheim
M.A. i Retorikk

Bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Det Centrale Handicapråd (DK). Verv fra blant annet Operasjon Dagsverk, LNU, Natur og Ungdom, m.fl.

Ta kontakt på barekraft@dinamo.no for å kontakte oss for en uforpliktende prat.

Arbeider

Team Bærekraft har jobbet med mange ulike kunder i privat og offentlig sektor. Vi har blant annet jobbet med kunder som:

 • ENOVA
 • Statkraft
 • Energi Norge
 • ROAF
 • Entra
 • Elkem
 • Unibuss

Dinamo bærekraftløfter 2020

 1. 1. Dinamo lover å alltid reise miljøvennlig
  • Vi flyr aldri dit man kan komme seg med tog eller buss på ti timer
  • Vi tar ikke taxi, men velger alltid kollektivtransport
  • Vi har kontorer som er lokalisert på kollektivknutepunkt
  • Vi tilbyr ikke bilparkering til våre ansatte, men har sykkelparkering med gratis lånesykler
 2. 2. Dinamo lover å jobbe for et mer likestilt samfunn
  • Vi har satt ned en arbeidsgruppe som jobber særlig med å fremme likestillingstiltak på arbeidsplassen
  • Vi er nær samarbeidspartner med Hun Spanderer, og bistår dem med kampanjer og har laget løsningen for Equality Check
  • I våre stillingsutlysninger står det alltid følgende:
   «Vi har satt likestilling og ubevisst diskriminering på dagsorden. I Dinamo mener vi at ulike mennesker skaper både bedre jobber og arbeidsmiljø. Derfor vil vi ha rollemodeller av alle kjønn som i størst mulig grad speiler samfunnet med hensyn til alder og bakgrunn. Høsten 2017 startet vi et helt konkret prosjekt hvor vi satte fokus på temaet. Alle ansatte er ansvarlige for at Dinamo er et trygt sted å arbeide. I Dinamo skal alle føle seg respektert, inkludert og anerkjent. Vi har et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trivsel og trygghet, og vi tror at folk som har det bra leverer de beste jobbene»
 3. 3. Dinamo lover å jobbe for mer ansvarlig forbruk
  • Vi skal være sertifisert Miljøfyrtårn
  • Vi jobber for økt gjenbruk, ombruk og kildesortering – både internt og med våre kunder og leverandører
  • Vi benytter aldri engangsprodukter i plast og holder kun miljøvennlige arrangementer
 4. 4. Dinamo lover å samarbeide med gode krefter for å nå bærekraftsmålene
  • Vi samarbeider med gode initiativer for bærekraftig næringsliv, som UN Global Compact og Klimabrølet
  • Vi etterspør alltid de mest bærekraftige løsningene og produktene fra våre kunder og underleverandører
  • Vi vil særlig jobbe med kunder som tar et ekstra samfunnsansvar, og vi jobber ikke med kunder som utelukkende har negativ påvirkning på omverden
  • Vi tilbyr årlig en pro-bono dag der vi stiller våre fagspisser til rådighet for en brandsprint for en frivillig organisasjon eller et godt tiltak. Send epost med begrunnelse til barekraft@dinamo.no

FN bærekraftsmål