Byggesteinene for innovasjon

Tjenester

Visuell profil for Standard Norge

Kontaktpersoner

Bakgrunn

På oppdrag fra Standard Norge gjennomførte vi en visuell analyse. Analysen konkluderte med at Standard Norge hadde et datert visuelt uttrykk. Designet fremsto umoderne og lite inspirerende og det føyet seg inn i kategorien og bransjen.

Merkehierarkiet var forvirrende med utydelig avsender i forhold til produktene og tjenestene de selger. Standarder fremstår heller som et nødvendig onde, noe man er nødt til å forholde seg til, heller enn en stor fordel og mulighet til å få gjennomslag for idéer og nye tanker som igjen bidrar til positiv endring i samfunnet. Det forvirrende og utdaterte uttrykket skapte store utfordringer for rekruttering og det var vanskelig å tiltrekke seg nødvendig talenter.

Løsning

Kriterier
Vi startet med å definere kriterier for den nye visuelle identiteten. Vi definerte blant annet at en visuelle identiteten skal samle Standard Norge under én merkevare og løfte merkevaren inn i en ny tid der innovasjon og fremtidsfokus er avgjørende. Uttrykket skal skape tillit og speile Standard Norge som en ryddig og profesjonell aktør med framtidsrettet og innovativt driv. Identiteten skal uttrykke orden og kontroll, men også frisk nytenkning og modernitet. Den kan gjerne ha et litt offisielt drag over seg. Samtidig skal den ikke være initiativløs og traust, men representere utvikling og nyvinning. Tøff og spenstig, med autoritet.

Konsept:
Standarder er parametere – betingelser som ligger som grunnlag og utgangspunkt for innovasjon. De tegner opp mulighetsrommet som finnes og definerer hva som kan bygges videre på. Hvordan du «bygger på» de fastlagte rammene gir nye løsninger. Den bærende idéen som den visuelle identiteten er utviklet på er Byggestener, basert på geometriske former. Geometriske grunnformer er «korrekte», feilfrie og perfekte. Samtidig representerer de en fleksibilitet; bestanddeler for uendelige muligheter.

Gjennom arbeidet med merkehierarkiet – avdekket vi behov for egen identitet for Standard Online, et undermerke av Standard Norge. De to merkene må ha en visuell tilhørighet, men må kunne fremstå som en egen avsender.

Farger
I den visuelle bransjeanalysen avdekket vi noen farger som er såkalt ledige, som ikke andre i bransjen benytter aktivt. Grønn skiller seg fra kategorien, er frisk og gir oss en egenart i konkurransebildet.

Vi valgte en lys blåfarge som kontrastfarge til det grønne. Fargen representerer det nordiske med en frisk og kjølig tonalitet.

En dyp og mørk blåtone ble med fra den tidligere profilen og skaper balanse i fargepaletten.
Den har tyngde og autoritet, og ivaretar det «offisielle» preget.

Mønster
Med våre byggeklosser har vi utviklet et rikt mønster. Mønsteret bygges med formene i et grid – ordnet og systematisert. Mønstrene kan kombineres på ulike måter i alle fargekombinasjoner.

Explainerfilm
Vi har utviklet en explainerfilm som på en enkel måte forklare hvem Standard Norge er og hva Norsk Standard leverer på. Denne benyttes i rekruttering, til innsalg, til internasjonale konferanser, til kurs, på videoboards, som hvileslide på PC. Ja rett og slett til uendelig mange formål.

Standard Norge har gått fra å være en noe konservativ aktør til å fremstå moderne og aktuell med en touch av vennlighet, og spiller mer på de emosjonelle strengene.