En upartisk brobygger

Tjenester

Visuell profil for Konfliktrådet

Kontaktpersoner

Bakgrunn

I 2020 utviklet vi en ny visuell profil for Konflktrådet, en statlig tjeneste som tilbyr konflikthåndtering. De hadde noen tydelig mål for prosjektet. Fram mot 2025 skal Konfliktrådet oppfattes som en tydeligere samfunnsaktør når de kommuniserer med det norske folk og prioriterte målgrupper. De ønsket å styrke merkevaren Konfliktrådet slik at den reflekterer og representerer deres nye virksomhetsstrategi.

Et viktig mål var å utvikle en identitet som oppfyller kravet til universell utforming, slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan kommunisere med Konfliktrådet. Organisasjonen skal fremstå som imøtekommende og profesjonell. En vennlig aktør som vekker tillit, og med troen på endring, tør å tenke nytt.

Kort fortalt, målet var å utvikle en enkel, fleksibel og effektiv visuell profil som skulle hjelpe tjenesten med formidlingen av hvem de er og hva de tilbyr.
Løsning

Det kreative konseptet i profilen hentet vi fra kjernen i virksomheten; evnen til å være en brobygger. Det er i denne rollen vi bidrar til å gjøre samfunnet tryggere, enten det gjelder å tilrettelegge for dialog mellom to parter, formidle ny kunnskap eller veilede frem mot nye perspektiv. Resultatet ble en varm visuell verktøykasse, bygget på sammensetninger, som ufarliggjør og tydeliggjør tjenesten for målgruppene.

Den nye visuelle profilen ble utgangspunktet i utviklingen av nye dokument- og presentasjonsmaler. Malene skal være enkle å forstå av alle ansatte og skal hjelpe med å sikre at kommunikasjonen er konsistent gjennom organisasjonen.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Du hører fra oss annenhver mandag.