Morgendagens ikon – med 100 års historie inn i fremtiden

Tjenester

Ny visuell identitet for Vinmonopolet

A/S Vinmonopolet ble opprettet for å sikre salg av vin over hele landet og samtidig kontrollere alkoholforbruket i Norge. Vinmonopolet har i snart hundre år fungert som samfunnets viktigste virkemiddel for ansvarlig salg av alkohol.

Credits, attributions, details

Lansert
2020
Illustrasjoner
Bjørn Brochmann
Font
Stefan Ellmer / The Pyte Foundry

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Vinmonopolet er statens ordning for ansvarlig salg av alkohol. Gjennom sin 100 års historie har Vinmonopolet utviklet seg mot en mer kommersiell faghandel bl.a. gjennom overgang fra salg over disk til selvbetjening og opprettelse av nettbutikk. Samtidig er Vinmonopolet regulert av en av verdens strengeste alkoholreklamelover, noe som gir et svært begrenset spillerom for visuelle virkemidler. For å sikre oppslutning om ordningen må Vinmonopolet framstå aktuelle, begeistre og skape inspirerende kundeopplevelser. De manglet verktøy for å kommunisere smak og fag, uten å oppleves fristende og alkoholpositive. Vinmonopolet er godt likt og skårer høyt på omdømmemålinger. Dette skyldes i stor grad veiledning, hjelpen og fagkunnskapen kunden møter hos de ansatte i butikkene. Målet med ny merkeplattform og identitet var å gi den samme opplevelsen av faghandel i alle kanaler, også der man ikke møter en ansatt. Målgruppen for Vinmonopolet som handel er hele den alkoholdrikkende befolkningen, mens som politisk tiltak er det alle i Norge.

Løsning

Balanse representerer tosidigheten i Vinmonopolets oppdrag; begrense skadevirkningene av alkohol, og skape inspirerende kundeopplevelser – og visualiseres gjennom bruk av kontraster. Kontrasten er hentet fra den ikoniske polrosen og videreført til navnetrekket, fonten, illustrasjonsstilen, fargebruken og layout – og skaper en kobling mellom de visuelle virkemidlene som gir et helhetlig uttrykk og tydelige ID-markører. En rik fargepalett gir mulighet til å bruke farger assosiativt for å kommunisere produkt og smak på en subtil måte. I kombinasjon med de distinkte verktøyene, gir det identiteten rom for tilpassede uttak, fra stramt og offisielt, til inspirerende og ekspressivt. Identiteten er forankret i polets historie og tar verdifulle komponenter fra den, men spisset til vår tidsånd. Polrosen er tilbakeført til sin opprinnelige form, mens navnetrekket har fått en stor grad av egenart og står som en likeverdig selvstendig avsender.

Vinmonopolet er en merkevare de fleste nordmenn har et forhold til. Polrosen er et symbol folk rett og slett er glad i. Noen tatoverer den til og med på kroppen sin. Vinmonopolet har en lang historie og er en institusjon i Norge. For å sørge for at den historiske verdien ble forvaltet riktig i den nye identiteten, satte vi sammen og konfererte med en faggruppe underveis i prosessen. Faggruppen besto av en alumni i Vinmonopolet med svært god oversikt over Vinmonopolets historie, en representant fra Kunstindustrimuseet, og en grafisk designer med inngående kunnskap om norsk grafisk design historie. Alkoholreklameloven i Norge forbyr enhver salgsfremmende tiltak av alkohol. Det innebærer at Vinmmonopolet ikke kan vise bilder eller illustrasjoner av produkter eller andre gjenstander/motiver som kan oppleves fristende. Det er noe unntak for redaksjonelt innhold, som innebærer at de står litt friere på nettsiden og i Vinbladet. Mange visuelle tiltak må vurderes av juridisk avdeling i Vinmonopolet.