Vinmonopolets kundesegmenter, informasjonsfilm

Scroll down

Vinmonopolets samfunnsoppdrag er å være et virkemiddel for ansvarlig salg av alkohol, og på den måten minske skadevirkninger. Selv om de prinsipielt har monopol, opplever de økende handelslekkasje til det som i praksis er store konkurrenter: Tax-free på flyplasser og ferge, samt grensehandel. Vinmonopolet har ikke som mål å selge mer alkohol, men de ønsker å stå for så mye som mulig av det salget som faktisk finner sted – hvis ikke kan de ikke oppfylle sitt oppdrag. For å ruste seg mot konkurransen vedtok derfor Vinmonopolet i 2018 en ny strategi som bl.a. handler om å bli mer kundeorientert. Kundens ønsker og behov skal i større grad reflekteres gjennom produktutvalg, tjenester, produkter og service.

På oppdrag fra Vinmonopolet kartla Kantar TNS Norges alkoholkjøpende befolkning. Hva har de til felles, hva skiller dem? Hvilke ønsker og behov har de, hva kjøper de faktisk? Resultatet var en omfattende rapport på 150 sider fylt med tallmateriale og statistikk. Vårt oppdrag var å omforme denne rapporten til et engasjerende budskap som samtlige 2500 ansatte i Vinmonopolet kunne oppfatte, forstå og bruke aktivt i sitt daglige arbeid. Kjennskapen til de ulike kundesegmentene skal gjøre de ansatte i butikk i stand til å skille ulike kundetyper fra hverandre, slik at de lettere kan gi råd og service tilpasset den de møter. Den skal hjelpe innkjøpere å velge et sortiment som passer alle – på tvers av lommebok, smak eller kunnskapsnivå.

Del på

Vinmonopolet kundesegmenter - DinamoDinamo