Logo og identitet

Vikinglotto er et lotterispill som i dag eksisterer i åtte land: Norge, Danmark, Finland, Sverige, Latvia, Estland, Litauen og Island. Spillet driftes av en allianse mellom disse landenes nasjonale spillselskaper. Selve spillet er stort sett likt i de ulike landene, men navn, logo og visuell identitet har vært helt ulike.

Kontaktpersoner

Oppgaven

I forbindelse med en revitalisering av spillets struktur og et ønske om å rekruttere yngre spillere ønsket alliansen å samle Vikinglotto under felles navn og logo for å styrke merkevaren. Logoen måtte fungere for samtlige land i alliansen med de respektive spillselskapenes merkehierarki, spillportefølje, mormerkeidentitet og digitale løsninger.

Den nye logoen og identiteten skulle attrahere en ny og yngre målgruppe på 25–45 år, og kommunisere merkevarens personlighet – sosial, vennlig, energisk, tiltalende, eventyrlysten, bekymringsløs og raus. Samtidig måtte logoen fremstå som trygg, pålitelig og troverdig.

Vikinglotto vil kunne gi deg «frihet til å gi deg og dine nærmeste et bedre liv» og dette skulle det nye designet understøtte.

Logoen ble utviklet først i en prosess med hele alliansen. Deretter ga Norsk Tipping Dinamo oppdraget med å utvikle den øvrige profilen for Vikinglotto. Denne identiteten fikk de andre partnerne i alliansen mulighet til å velge å bli med på etter den var ferdig utviklet, hvilket samtlige valgte å gjøre.

Løsning

Den nye logoen fungerer både selvstendig og med de ulike mormerkesymbolene tilknyttet for de landene som har dette i sitt merkehierarki. Løsningen ble et navnetrekk med smilet som et integrert symbol forankret i verdiene og merkevarepersonligheten definert.

Med smilet som utgangspunkt utviklet vi en upretensiøs, rik og leken identitet med glimt i øyet og som roper høyt. Med aktiv bruk av en sprek fargepalett, typografi som sprenger formatet, smilet som grafisk element og førende for bildestil, uttrykker nå Vikinglotto glede, lykke og eufori.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider