Merkevarestrategi, visuell identitet og nettsider for VID

Den 1. Januar 2016 fusjonerte høgskolene; Høgskolen Diakonhjemmet i Oslo og Sandnes, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høyskole i Bergen og Misjonshøgskolen i Stavanger og tar det nye navnet VID. VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal. Med rundt 3.300 studenter og 300 ansatte, er skolen landets nest største private høgskole, etter Handelshøyskolen BI. 

Kontaktpersoner

Skolen utdanner studenter innen helse (sykepleie, vernepleie, ergoterapi), sosialt arbeid, teologi, religion samt samfunn og kulturforståelse. Høgskolen har som mål å samarbeide med internasjonalt ledende fagmiljøer og har mer enn 50 doktorander til sammen. I forbindelse med fusjonen fikk Dinamo i oppgave å utvikle ny visuell identitet og nye nettsider.

Oppgaven

VIDs visuelle identitet må ta høyde for et spenn i målgruppen med studentene som primærmålgruppe og gi rom for flere fusjonspartnere. Den nye identiteten skal styrke posisjonen som landets ledende, verdibaserte høgskole innen helse og kirke. Den skal favne internkommunikasjon og kommunikasjon rettet mot forskningsmiljøer, næringsliv, media, interne og eksterne forelesere og internasjonale studentmiljøer. Identiteten må reflektere og styrke høgskolens verdier og kjernevirksomhet og gi assosiasjoner til en tung, seriøs og veletablert utdanningssituasjon  som bygger på historie og utstråler stolthet. VIDs identitet skal ikke bare informere, den skal være attraktiv og inspirere til læring og representere den sammensatte vitenskapelige høgskolen.

Konsept og løsning

VEIVISEREN: Når man velger seg til VID tar man et aktivt valg for retning. Konseptet veiviseren representerer muligheter og valg innen for VIDs univers – både i nuet og for fremtiden. Stolt og energisk viser vi hvilken plass VID og våre representanter skal ha. Konseptet beholder symbolikken og reflekterer historien – med et moderne, vitalt og rikt formspråk der korset er veiviseren.

LOGO: VIDs særegne logosymbol veiviseren,  gir retning for fremtiden gjennom fortidens erfaring og kunnskap. Logosymbolet består av fire like linjer med punkter som danner et åpent kors med møtepunkter og endepunkter. Veiviseren symboliserer merkenavnet VID med referanser til åpenhet, muligheter og valg, veier å gå og veier som leder, samhold og felleskap – uavhengig bakgrunn og historie.

Logotype VID er bygget på to ulike fonter – både stram og myk. Kombinasjonen reflekterer historien og fremtiden, tyngde og fleksibilitet satt sammen til en helhet.

Kontraster

Veiviseren er et lys i mørket. Kontraster danner derfor grunnlaget for de visuelle virkemidlene og går igjen i alle grep benyttet i identiteten. Kontrastene fremhever fokusområder gjennom fargepallett og fotostil. Lyset setter fokus og gir liv til situasjonen.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider