Folk først

Tjenester

Venstre visuell profil

Venstre er Norges eldste politiske parti med et tydelig mål om å revitalisere sin merkevare. Identiteten skulle representere et offensivt, politisk parti som arbeider for et grønnere miljø, for en bedre skole, for mer innovasjon og et varmere samfunn.

Kontaktpersoner

Venstres lange historie var viktig, men det var et sterkt ønske om å tilføre en vitalitet som kunne hjelpe dem å kommunisere med en mer radikal og tydelig stemme. Samtidig som en ny budskapshistorie skulle forvaltes, har også nettsiden blitt helt ny, med de samme fokusområder.

Venstres visuelle identitet fremstår nå som unik i det politiske bildet. Et radikalt og sterkt utrykk, for et parti med en klar utfordrerrolle. Nye verktøy skaper rom for å løfte frem partiets politikk med fokus på utvalgte hovedbudskap. Med et tydelig visuelt grep tar Venstre eierskap til å «ramme inn» temaer og fokusområder. Dette gir en sterk avsenderidentitet utover det etablerte logosymbolet. Typografien er kontemporær, lett leselig og gir en troverdig presentasjon av de utvalgte budskapene. Fargepaletten forteller om et miljøfokus, uten å tone ned de andre satsningsområdene. Paletten er frisk, samtidig solid og bygger på et grønt uttrykk velgerne kjenner til. For nye velgere vekker den oppmerksomhet i en ellers konservativ kategori.

Den nye visuelle profilen skulle være en naturlig videreutvikling av den eksisterende, hvor elementer som symbol og valg av farger som hovedregel skulle ligge fast. Hovedfargen skulle være grønn, med oransje som støttefarge. Venstres hovedslagord «Folk Først» skulle beholdes og forsterkes. Prosjektet skulle bidra til å styrke bruken av dette slagordet i alle ledd av Venstres eksterne kommunikasjon.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider