Mindre tvil med «Tvilerne»

Tjenester

Veidekke «Tvilerne»

Hver vår står tusenvis av ungdomsskoleelever overfor et viktig og vanskelig valg, nemlig hvilken videregående utdanning de skal velge. Valgene er mange, og det er lett å la seg påvirke av hva venner, familie, skolerådgivere og samfunnet mener man bør gjøre. Det er ikke rart at mange ungdommer er i tvil om hva de skal velge.

Norge trenger stadig flere fagarbeidere, og Veidekke har de siste årene gjort en stor innsats for å løfte statusen til yrkesfag, og da spesielt bygg- og anleggsfag. I 2019 var fokuset på å hjelpe ungdom ut av tvilen, og web-serien «Tvilerne» ble resultatet. Gjennom fem episoder følger vi tre ungdommer som er i tvil om hva de skal velge, og som får hjelp til å reflektere over egne valg og verdier. Serien viser også frem alle mulighetene en utdanning innen bygg- og anleggsfag kan gi, samtidig som den avliver myter og fordommer mange har til yrkesfag.

«Tvilerne» ble svært godt mottatt av den unge målgruppen, foreldre, politikere, lærere og bransjen. Enkelte mente til og med at web-serien burde bli en del av undervisningen på ungdomsskolen. Spesielt gledelig var det å oppdage at søkertallene til bygg- og anleggsteknikk fortsetter å stige i Oslo, med en økning på hele 14 prosent! Og ikke minst; en av de tre tvilerne i serien endte opp med å søke seg til bygg- og anleggslinja.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider